Zerre Kadar Aklınız Varsa Bu Zikri Terketmezsiniz!


OKUNUŞU:

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu vallâhu ekber
Lâ ilâhe illallâhu vahdeh
Lâ ilâhe illallâhu lâ şerike leh 
Lâ ilâhe illallâhu lehül mülkü ve lehül hamd
Lâ ilâhe illallâhu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.