Lalegül Dergisi Dualar ve Zikirler Bölümü Arşivi

Sayfa: 90
Boyut: 48mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • 54 Farzın İlki Zikirdir
 • Cübbeli Ahmet Hocaefendi Mevlid-i Şerif Gecesinde Takriben 15.000 Kişiye Sohbet Edip 5.000 Kişiye de Sakal-ı Şerîf'i Ziyaret Ettirdi
 • Cübbeli Ahmet Hocamızın Muğla Ziyaretleri
 • Cübbeli Ahmet Hocamızın Bursa Ziyaretleri
 • Resül Bölükbaşı Hocaefendi'nin 13.09.2012 Tarihinde Ahmet Yesevi Derneğinde Yapmış Olduğu Sohbet
 • Dinimiz İslam Sevgi Temeli Üzerine Kurulmuştur - [Mehmet Talu]
 • Osmanlı Adalet Sisteminin Bozulması (III) - [Kemal Arkun]
 • Mehmet Akif'in Öbür Yüzü - [Şamil Şeyhoğlu]
 • Kendini Peygamberlerin Vasıflarıyla Vasıflayanın Hükmü - [Ali Kara]
 • Arz-ı Mev'ud II - [Mustafa Özşimşekler]
 • Hocaefendilerimiz ve Mescidlerimiz - [Ali Ulvi Uzunlar]
 • Kibir - [Adem Şener]
 • Cinler, Sihir, Büyü ve Nazar Hakkında Bilinmeyenler - [Salih Memişoğlu]
 • Panik mi Oldunuz? Endişelenmeyin - [Mehtap Kayaoğlu]
 • Cemâziyelevvel Ayının Namazları
 • Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi, Bir de Eski Mart Ayının İlk Çarşamba Gecesi Okunacaklar
 • Dünyadaki Tek Sermayemiz Olan İmanımızı Muhafaza Etmek İçin Okunması Gerekenler
 • İsteklere Kavuşmak İçin Yâsîn ve Tebârake Surelerinin Bir Terkipte Farklı Bir Uygulama İle Beraberce Okunuşu
 • Kalpleri Cezbetme Duası
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 42. İsmi Şerif ''El-Celîl'' İsmi Şerîfi
 • Erba'în-i İdrîsiyye 35. İsmi Şerîf
 • Hastalıkların Şifası İçin Okunacak Çok Sırlı Bir İsm-i Şerîf

Sayfa: 14
Boyut: 22mb
Dosya Türü: .zip


İçindekiler
 • Cemâziyelevvel Ayının Namazları
 • Cemâziyelâhir Ayının Namazları
 • Kişiyi Her Türlü Kötülükten Koruyan Dualar
 • Evliyaullâhın Kendisine Ulaşmak İçin Ömür Ve Mal Tükettigi 11 İsm-i Şeriften Mürekkep İsmi Azam
 • Cenaze Gören Kişinin Okuyacağı Dualar
 • Ölüyü Mezara Koyanın Okuyacağı Dualar
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 43. İsmi Şerif ''El-Kerîm'' İsmi Şerîfi
 • Erba'în-i İdrîsiyye 36. İsmi Şerîf
 • Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'in Müminlere Zarar Veren Cinlere Mektubu

Sayfa: 96
Boyut: 60mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Şalvar-Cübbe ve Sarık Gibi Giysiler Sünnet Olup "Her Namazda Zînetinizi Takının" Emrine Dahildirler - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Hikmetli Sözler
 • Kıssadan Hisseler
 • İslam ve Şeriat Kavramları - [Resul Bölükbaş]
 • Peygamber Efendimizin Sevgisi Etrafında Bütünleşmek - [Mehmet Talu]
 • Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan ve Şehzade Mustafa - [Kemal Arkun]
 • Muhammed Nasuhi Hazretleri
 • Mahmut Efendi Hazretlerinin Ali Haydar Efendi Hazretleri'nden Önce İntisab Etmiş Olduğu Gümüşhanevi Meşayıhından Mapsinolu Hacı Ahmed Efendi Hazretlerinin Terceme-i Hali
 • İbn-i Tolun Camii
 • Kur'ân'dan Başka Bir de Fâtıma Mushafı mı Var? - [Ali Eren]
 • İslam Fıkhında Eşlerin Birbirleri Üzerinde Olan Hakları - [Fıkıh Kurulu]
 • Şefaat Yâ Rasûlallâh Demek Şirk mi? - [Mustafa Özşimşekler]
 • Hesabın Hesabını Ne Zaman Hesaplayacağız? - [Ali Ulvi Uzunlar]
 • Hastalıklar Bulaşmaz - [Volkan Tuzcu]
 • Sağlıklı Hayat
 • Kadir Mısıroğlu ile İslam Ümmetinin Dünü ve Bugünüyle Alakalı Bir Mülakat
 • Hediyeleşmek - [Adem Şener]
 • Nasıl Bir Evlilik
 • Receb-i Şerîf Ayının Mühim Zikirleri
 • Receb-i Şerîf 'in İlk Gece Duaları
 • Receb-i Şerîf Ayının Namazları
 • Cenazeyi Defnettikten Sonra Okunacak Dua
 • Kabristana Girince Okunacak Dualar
 • Kişiyi Her Türlü Kötülükten Koruyan Dualar
 • Evliyaullâhın Kendisine Ulaşmak İçin Ömür Ve Mal Tükettigi 11 İsm-i Şeriften Mürekkep İsmi Azam
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 44. İsmi Şerif ''El-Ragîb'' İsmi Şerîfi
 • Erba'în-i İdrîsiyye 36. İsmi Şerîf
 • Hacet (Dilek) Duası
 • Silsile-i Aliyye Büyüklerinin İsimleri
 • Bereket Duası

Sayfa: 96
Boyut: 62mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Lübnan-Akkâr Müftüsü Üsame Rifa'i Hazretlerinin Ahmed Yesevi Derneği'nde Yaptığı İlmi Sohbetin Tercemesi - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Asrın Müceddidi Mahmut Efendi Hazretleri'nin Teşrifleriyle ve 50.000 Civarında Müminîn-i Mü'minâtın Katılımıyla Yapılan İcazet Merasimimiz Mübarek Olsun
 • İslam Akıl Dini Değil Nakil Dinidir - [Resul Bölükbaş]
 • Hadis-i Şerifler
 • Hikmetli Sözler
 • Kıssadan Hisseler
 • Üç Aylar Geldi, Allâh'a Yönelme Zamanımız Hâlâ Gelmedi mi? - [Mehmet Talu]
 • Fethi Mübinin Manevi Fatihleri - [Kemal Arkun]
 • Hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk (Radıyallâhu Anh) (1)
 • Muhammed Muhyiddin Üftâde Efendi Hazretleri
 • Emirgan Camii Tarihçesi
 • 1931'den Sonra Ayasofya
 • İslam Fıkhında Eşlerin Birbirleri Üzerinde Olan Hakları (2) - [Fıkıh Kurulu]
 • Barış ve Huzur İçin İslam Kardeşliği - [Mustafa Özşimşekler]
 • Sağlıklı Hayat
 • Rabbimize ve Kur'ân'a Bağlı Olmak - [Ali Ulvi Uzunlar]
 • Çölün Ortasında Bir Çiçek ve Çiçek Bahçesinde Solmuş Bir Gül - [Prof. Dr. Volkan Tuzcu]
 • Tasavvuf Düşmanlığının Sebepleri - [Kadir Mısıroğlu]
 • Müslüman Sevgide de, Nefrette de Mu'tedil Olmalı - [Adem Şener]
 • Ertelemeyi Ertelemenin Yolları
 • Cinlerden ve Büyülerden Korunma Yolları
 • Receb-i Şerîf Ayının Mühim Zikirleri
 • Receb-i Şerîf Ayının Namazları
 • Mirac Gecesi ve Gününün Fazileti
 • Şaban Ayının Namazları
 • Beraat Gecesi Vazifeleri, Bir Sene Boyunca Hayırlı Kaderler Yazılması, Ömrün Uzayıp O Sene Ölümden Korunulması, Rızka Bereket Hasıl Olup İnsanlara Muhtaç Olunmaması İçin Yapılacaklar
 • Beraat Gecesi Namazı
 • Hapishaneden ve Darlıktan Kurtulma Duaları
 • Kişiyi Her Türlü Kötülükten Koruyan Dualar
 • Okuyanı Her Türlü Afetten Koruyan 7 Âyet-i Kerîme
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 45. İsmi Şerif ''El-Mucîb'' İsmi Şerîfi
 • Erba'în-i İdrîsiyye 37. İsmi Şerîf

Sayfa: 13
Boyut: 18mb
Dosya Türü: .zip


İçindekiler
 • Şaban Ayının 27. Gecesi Namazı
 • Ramazan Ayının Nafile Namazları
 • Ramazan Hilaline Ait Dualar
 • Ramazan-ı Şerifte İftar Duaları
 • Teravih Namazının Zikirleri
 • Bir Kişiye Hiçbir Kimsenin Kötülüğünün Dokunmaması İçin Yazılacak Bir Nuska
 • Sıkıntılara Dûçar Olmamak, Düşmanın Şerrinden Korunmak ve Özellikle de Uzun Ömür Sahibi Olmak İçin Okunacak Mühim Bir Dua
 • Yağmur Duası
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 46. İsmi Şerif ''El-Vâsiu'' İsmi Şerîfi
 • Erba'în-i İdrîsiyye 38. İsmi Şerîf

Sayfa: 96
Boyut: 59mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Lübnan Akkar Müftüsü Üsame Rifâ'î Hazretleri'nin Ahmet Yesevi Derneğinde Yaptığı İlmi Sohbetin Tercemesi - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Hadis-i Şerifler
 • Allâh'ın Halifesi İnsan ve Yaratılış Hikmeti - [Resul Bölükbaş]
 • Şiirlerden Seçmeler
 • Ramazan Ayının Ardından - [Mehmet Talu]
 • Hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk (Radıyallâhu Anh) (3)
 • Kıssadan Hisseler
 • Ali Haydar Efendi Hazretleri'ni Vefatının 53. Sene-i Devriyesinde Fevka't-Tecellî Duasıyla Yâd Ediyoruz
 • Hikmetli Sözler
 • Osmanlı ve Selçuklu'nun Dünya Hakimiyeti Mefkuresinin Önündeki Engel Neydi: II - [Kemal Arkun]
 • Sandalyede Namaz - [Ali Eren]
 • İmama Mütabaata (Uymaya) Dair - [Fıkıh Kurulu]
 • Aile Kurumu Çatırdıyor mu? (2) - [Mustafa Özşimşekler]
 • Mümin Olmak ya da Mümin Kalmak! - [Ali Ulvi Uzunlar]
 • Tabiatta Oruç - [Prof. Dr. Volkan Tuzcu]
 • Kadir Mısıroğlu ile Yavuz Sultan Selim ve Alevi Katliamı İle Alakalı Bir Mülakat
 • Günlerin ve Gecelerin Fazileti - [Adem Şener]
 • Sağlıklı Hayat
 • Yeni Moda Psikolojik Rahatsızlık: Mükemmelliyetçilik
 • Kadir Gecesi Namazları
 • Kadir Gecesi Duaları
 • Kadir Gecesi Hangi Gecedir?
 • Son Gece Namazı
 • Bayram Gecesi Okunacak Dualar ve Sabahında Yapılacak Vazifeler
 • Bayram Gecesi Okunacak Bir Dua
 • Şevval Ayında Kılınacak Namazlar
 • Şevval Ayında Kılınacak Çok Mühim Bir Namaz Olan ''Âzatlılar Namazı''
 • Günahları Döken, Rızık Genişliği Nasip Eden ve Şehit Olarak Ölmeyi Sağlayan Mühim Bir Dua
 • Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'in Yağmur Duaları
 • Şiddetli Fırtına Anında Okunacak Dualar
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 47. İsmi Şerif ''El-Hakîmu'' İsmi Şerîfi
 • Esmâ-i Hüsnâ Manzumesi ve Havâssı
 • Erba'în-i İdrîsiyye 39. İsmi Şerîf

Sayfa: 96
Boyut: 56mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Cübbeli Ahmet Hoca Yıllar Sonra Katıldığı Teke Tek Programında Bidat Ehlini Zelil Etti
 • 54 Farzın Üçüncüsü: Abdest Almak - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Hadis-i Şerifler
 • Geçerli İman ve Tevhid - [Resul Bölükbaş]
 • Osmanoğulları'nın Hususiyetleri ve Cihan Tarihinde Oynadıkları Muazzam Rol - [Kadir Mısıroğlu]
 • İslam Neden Bu Durumda? - [Mehmet Talu]
 • Umulmadık Zattan, Beklenmedik Sözler.. - [Ali Eren]
 • Hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk (Radıyallâhu Anh) (4)
 • Kıssadan Hisseler
 • Hacı Salih Efendi (1)
 • Türpüşti Risalesi
 • Hikmetli Sözler
 • Osmanlı ve Selçuklu'nun Dünya Hakimiyeti Mefkuresinin Önündeki Engel Neydi: III - [Kemal Arkun]
 • İman-Küfür ve Tekfir - [Fıkıh Kurulu]
 • Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol - [Mustafa Özşimşekler]
 • Şehvetin Tuzakları ve Cennete Ulaşmak - [Ali Ulvi Uzunlar]
 • Mübarek Bir Nimet, Zeytin - [Prof. Dr. Volkan Tuzcu]
 • Hac - [Adem Şener]
 • Sağlıklı Hayat
 • Dikkat Dağınıklığı Yaşayanlar Buraya! Dikkatinizi Nasıl Toparlayabilirsiniz..?
 • Zilkade Ayının Namazları
 • Haram Ayların Oruçları
 • Rızık Bolluğu İçin Yapılması Gerekenler
 • Yıldız Düşünce Okunacak Dua
 • Şimşeğe ve Yıldıza Parmakla İşaret Edilmeyeceği
 • Gök Gürültüsü İşitildiği Zaman Okunacak Dualar
 • Selin Durması İçin Okunacak Dua
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 48. İsmi Şerif ''El-Vedûdu'' İsmi Şerîfi
 • Esmâ-i Hüsnâ Manzumesi ve Havâssı
 • Erba'în-i İdrîsiyye 40. İsmi Şerîf

Sayfa: 96
Boyut: 66mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • 54 Farzın Üçüncüsü: Abdest Almak - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Tefsir mi Yoksa Tahrif mi? - [Resul Bölükbaş]
 • Hadis-i Şerifler
 • Osmanoğulları'nın Siyasi Hususiyetleri - [Kadir Mısıroğlu]
 • İslam Ülkelerinin ve Müslümanların Başına Gelen Belaların Sebebi - [Mehmet Talu]
 • "Kader Risalesi" mi, Fikirleri Karıştırmak mı? - [Ali Eren]
 • Hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk (Radıyallâhu Anh) (5)
 • Kıssadan Hisseler
 • Hacı Salih Efendi (2)
 • Türpüşti Risalesi (2)
 • Hikmetli Sözler
 • Mescid-i Nebevi ve Kubbe-i Hadrâ (Yeşil Kubbe)
 • İman-Küfür ve Tekfir (2) - [Fıkıh Kurulu]
 • Kurban ve Teslimiyet - [Mustafa Özşimşekler]
 • Kendi Kendinizin Mutluluk Terapisti Olun
 • Sağlıklı Hayat
 • Zülkade Ayının Namazları
 • Zülhıcce Ayının Faziletleri
 • Zülhıcce Ayında Perşembe - Cuma - Cumartesi Oruçları
 • Zülhıcce Ayının İlk On Gününün Faziletleri
 • Zülhıcce'nin İlk Onunda Yapılan İbadetlerin Her Günde Yapılandan Daha Faziletli Olduğu
 • Zülhıccenin İlk Onunun Bazı Faziletli Amelleri
 • Zülhiccenin İlk Onunun Son Üç Gecesinin Fazileti
 • Zülhıccenin İlk On Gününün Namazları
 • On Gecenin Her Bİrinde Kılınabilecek Mühim Bir Namaz
 • Arefe Günü Namazları
 • Bayram Günü Namazları
 • Zülhıccenin İlk On Gününün Orucu
 • Terviye ve Arefe Günü Oruçları
 • Zülhiccenin On Gününün Zikir ve Duaları
 • Arefe Gününün Faziletleri
 • Arefe Gecesinin Duaları
 • Arefe Gününün Zikir ve Duaları
 • Bayram Gecesi ve Sabahında Yapılacak Vazifeler
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 49. İsmi Şerif ''El-Mecîdu'' İsmi Şerîfi
 • Erba'în-i İdrîsiyye 41. İsmi Şerîf
 • Esmâ-i Hüsnâ Manzumeleri ve Havâssı

Sayfa: 96
Boyut: 60mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • 54 Farzın Dördüncüsü: Namaz Kılmak (1) - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Kur'ân ve Sünnet'te Nesh Nedir? - [Resul Bölükbaş]
 • Hac'dan Dönen Kimseler Nasıl Hareket Etmeli? - [Mehmet Talu]
 • "Kader Risalesi" Üzerinden Kaderi İnkar - [Ali Eren]
 • Hazret-i Ömer el-Fâruk (Radıyallahu Anh) (1)
 • Kıssadan Hisseler
 • Hacı Salih Efendi (3)
 • Türpüşti Risalesi (3)
 • Hikmetli Sözler
 • İman, Küfür ve Tekfir (3) - [Fıkıh Kurulu]
 • İslam Coğrafyasında Müslümanlara Yapılan Baskı ve Zulümler - [Mustafa Özşimşekler]
 • Müminler Yalnız Allâh'tan Korkup Sakınsınlar - [Ali Ulvi Uzunlar]
 • Sağlıklı Hayat
 • Görüyoruz Ama Bakıyor muyuz? - [Volkan Tuzcu]
 • Bu Mevsimde Dua Tohumlarını Ekelim - [Adem Şener]
 • Boşanma Kararının İzahı Çocuklara Nasıl Yapılmalıdır?
 • Sene Sonu ve Sene Başı Duaları
 • Sene Sonu ve Sene Başı Oruçları
 • Muharrem Hilali Görüldüğünde Okunacak Dua
 • Muharremin İlk Günü Yapılacaklar
 • Muharrem Ayı Namazları
 • Muharrem Ayı Oruçları
 • Âşûrâ Gününün Faziletleri
 • Âşûrâ Günü Orucu
 • Âşûrâ Gününde Oruç Tutmanın Hükmü
 • Âşûrâ Gecesi Yapılacaklar
 • Âşûrâ Gecesini İhya Etmenin Fazileti
 • Âşûrâ Gecesi Namazları
 • Âşûrâ Günü Namazları
 • Âşûrâ Günü Okunacak Dualar
 • Âşûrâ Günü İmkan Dahilinde Şu 25 Haslet İşlenir
 • Hazreti Hüseyin'in Âşûrâ Günü Şehit Edilmesi, Onun Mâtem Günü İlan Edilmesini İcap Etmez
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 50. İsmi Şerif ''El-Bâ'isu'' İsmi Şerîfi
 • Esmâ-i Hüsnâ Manzumesi ve Havâssı

Sayfa: 96
Boyut: 54mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • 54 Farzın Dördüncüsü: Namaz Kılmak (2) - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Kurân-ı Azimuşşan Ahkâmı'nın Bir Kısmını Kabul Edip Diğer Bir Kısmını Kabul Etmeyen Lugat Müminleri - [Resul Bölükbaş]
 • Hadis-i Şerifler
 • Elim Bir Olay: Kerbela - [Mehmet Talu]
 • Musiki, Oyun, Eğlence - [Ali Eren]
 • Osmanlı ve Selçuklu'nun Dünya Hakimiyeti Mefkuresinin Önündeki Engel Neydi: IV - [Kemal Arkun]
 • Hazret-i Ömer el-Fâruk (Radıyallahu Anh) (2)
 • Kıssadan Hisseler
 • Hacı Salih Efendi (4)
 • Hikmetli Sözler
 • Türpüşti Risalesi (4)
 • Sünnet ve İslam Dinindeki Yeri - [Fıkıh Kurulu]
 • Zalimlere Süre Verilmesi, Helak Olmaktan Kurtuldukları Anlamına Gelmez - [Mustafa Özşimşekler]
 • Sağlıklı Hayat
 • Kur'ân ve Emanet - [Adem Şener]
 • Çocuğunuzda Manevi Değerleri Nasıl Oluşturabilirsiniz?
 • Safer Ayının Her Günü Okunacak Bir Dua
 • Safer Ayında Kılınacak Namazlar
 • Her Ayın, Özellikle de Safer Ayının Başında Okunarak Korkulardan Kurtulmaya, Zelil Durumdan Aziz Olmaya Vesile Olacak Acayib Bir Dua
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 51. İsmi Şerif ''Eş-Şehîdu'' İsmi Şerîfi
 • Esmâ-i Hüsnâ Manzumeleri ve Havâssı
 • Esmâ-i Hüsnâ İçinden Seçilmiş Bazı İsm-i Şeriflerden Derlenen On Adet Enmât-ı Şerifenin Birincisi

Sayfa: 96
Boyut: 52mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Hayrettin Karaman'ın Şirk ve Bidat İçerikli Görüşlerine Reddiyeler - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin Erzurum'da Kabir Ziyaretleri
 • Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin Erzurum Ziyaretleri
 • 54 Farzın Dördüncüsü: Namaz Kılmak - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • İslama "Evet" Ama İslami Kurallara "Hayır" Diyenlerin Çelişkisi - [Resul Bölükbaş]
 • Hadis-i Şerifler
 • Mevlid Gecesi - [Mehmet Talu]
 • Ağaç Meyvesiyle, Hoca Talebesiyle Anlaşılır - [Ali Eren]
 • Hazret-i Ömer el-Fâruk (Radıyallahu Anh) (3)
 • Kıssadan Hisseler
 • Hacı Salih Efendi (5)
 • Hikmetli Sözler
 • Ehli Sünnete Göre Müteşabih Âyet ve Hadis-i Şerifler - [Fıkıh Kurulu]
 • Allâh'ın İlk Yarattığı Şey O'nun Nurudur - [Mustafa Özşimşekler]
 • Sağlıklı Hayat
 • Yeni Eğitim Sistemine Tavsiyeler - [Ali Ulvi Uzunlar]
 • Öldükten Sonra Dirilmek - [Prof. Dr. Volkan Tuzcu]
 • Fitneden Korunmak - [Adem Şener]
 • İbni Teymiyye'nin İtikadi Görüşleri
 • Yorgun musun? Yoksa Tükenmiş misin?
 • Ailede Mutluluk, Toplumda Huzur
 • Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi Okunacaklar
 • Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi Bir Kaba Yazılıp Suyu İçilecek Selam Ayetleri
 • Safer Ayının Son Çarşamba Günü Namazı
 • Safer Ayının Son Çarşambasında Tekrarlanmasında Hayır Olan Bir Dua
 • Rebîulevvel Ayının Namazları
 • Sabah Akşam Okuyanı Kesinlikle Şeytandan Koruyacak Olan Sırlı Bir Dua
 • Esmâ-i Hüsnâ Manzumeleri ve Havâssı
 • Esmâ-i Hüsnâ İçinden Seçilmiş Bazı İsm-i Şeriflerden Derlenen On Adet Enmât-ı Şerifenin İkincisi
 • 7 Kere Okunduğunda Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve Dört Halifenin Rûhâniyetinin Okuyan Kişinin Yanında Hazır Bulunacağı Cevheratü'l-Kemâl Siğası

Sayfa: 96
Boyut: 58mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Cübbeli Ahmet Hocaefendi'ye Ziyaretler
 • Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin Kabir Ziyaretleri
 • 54 Farzın Dördüncüsü: Namaz Kılmak (4) - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Amelsiz İman Olur Ama İmansız Amel Geçersizdir - [Resul Bölükbaş]
 • Hadis-i Şerifler
 • Ülkemizde Olup Bitenler, Süregelen Dalgalar ve Yapılan Tartışmalar - [Mehmet Talu]
 • İslami Kaynaklar Bir Tarafa, Bu Profesör Diğer Tarafa... - [Ali Eren]
 • Hazret-i Ömer el-Fâruk (Radıyallahu Anh) (4)
 • Kıssadan Hisseler
 • Hacı Salih Efendi (6)
 • Türpüştî Risalesi (5)
 • Hikmetli Sözler
 • Süt Mahremiyeti - [Fıkıh Kurulu]
 • "Nemelâzım" Diyemeyiz.. - [Mustafa Özşimşekler]
 • Sağlıklı Hayat
 • Ergenlik Dönemimdeki Gençlere Nasıl Davranılmalı? - [Ali Ulvi Uzunlar]
 • Akıllı Hücreler - [Prof. Dr. Volkan Tuzcu]
 • İbni Teymiyye'nin İlim Adamı Kimliği ve Güvenebilirliği -İbni Arabi Müdafaası-
 • Günümüz Toplumunda Hanımların Mübtela Olduğu Bir Virüs Olan Pozitif Ayrımcılık ve Kazanımları
 • Rebîulâhir Ayında Kılınacak Bir Namaz
 • Ağrıyan Yer Üzerine Okunacak Dualar
 • Kur'ân-ı Kerîm'i Unutmamak İçin Okunacak Âyet-i Kerîmeler
 • Meleklerin İstiğfarına Nâil Olmak İçin Yatarken Okunacak Çok Mühim Bir Zikir
 • Yeme-İçme İle İlgili Bazı Sünnetler ve Dualar
 • Yeme-İçme Anında Besmele Çekmenin Önemi
 • Yiyecekleri Ayıplamamak Gerektiği
 • Yemekten Sonra Okunacak Dualar
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 52. İsmi Şerif ''El-Hakk'' İsmi Şerîfi
 • Esmâ-i Hüsnâ Manzumeleri ve Havâssı
 • Esmâ-i Hüsnâ İçinden Seçilmiş Bazı İsm-i Şeriflerden Derlenen On Adet Enmât-ı Şerifenin Üçüncüsü

Sayfa: 96
Boyut: 57mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Cübbeli Ahmet Hocaefendi'ye Ziyaretler
 • Cübbeli Ahmet Hocaefendi'den Ziyaretler
 • 54 Farzın Beşincisi: Gusül Almak - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Hikmetli Sözler
 • Ka'tî Olan İlahi Kuralları Dışlayıp Reddetmek, Cenab-ı Hakkın Yüce Sıfatlarını Reddetmek Anlamına Gelir - [Resul Bölükbaş]
 • Çarşaflı Hanımların ve Hanımı Çarşaflı Olanların Bu Yazıyı Okumaları Tavsiye Edilmez - [Ali Eren]
 • Hadis-i Şerifler
 • Şiirlerden Seçmeler
 • Hazret-i Osman-ı Zinnûreyn (Radıyallahu Anh) (1)
 • Kıssadan Hisseler
 • Hacı Salih Efendi (7)
 • Türpüştî Risalesi (6)
 • Çorap Üzerine Mesh Etmek - [Fıkıh Kurulu]
 • Muhammed Ali es-Sâbûnî Hocaefendi'yi Ziyaret ve İlmin Önemine Dair Bir Âyetin Tahlili - [Mustafa Özşimşekler]
 • Sağlıklı Hayat
 • Allâh İçin Sevmek Sevgilerin En Yücesidir - [Adem Şener]
 • Selefilik Neyin Devamı
 • Cemâziyelevvel Ayının Namazları
 • Rûmi Takvime Göre (Eski) Mart Ayının İlk Çarşamba Gecesi Okunacaklar
 • Ferec Duası
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 53. İsmi Şerif ''El-Vekîl' İsmi Şerîfi
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 54. İsmi Şerif ''El-Kaviyy' İsmi Şerîfi
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 55. İsmi Şerif ''El-Metîn' İsmi Şerîfi
 • Esmâ-i Hüsnâ Manzumeleri ve Havâssı
 • Esmâ-i Hüsnâ İçinden Seçilmiş Bazı İsm-i Şeriflerden Derlenen On Adet Enmât-ı Şerifenin Dördüncüsü

Sayfa: 96
Boyut: 51mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin Abu Dabi Ziyaretleri ...
 • kuralları gayri İslami olanların akaidleri de gayri İslami olur - [resul bölükbaş]
 • rafzancâni bu Caniliği yapmış ha! - [Ali Eren]
 • Şiirlerden Seçmeler
 • Hazret-i Aliyyül Mürteza (Radıyallahu Anh) (1)
 • Kıssadan Hisseler
 • Hacı Salih Efendi (8)
 • Hikmetli Sözler
 • Türpüşti Risalesi (7)
 • Hadis-i Şerifler
 • Adak - [Fıkıh Kurulu]
 • Hilfu'l Fudul Cemiyeti Mazlumun Yanında, Zalimin Karşısında - [Mustafa Özşimşekler]
 • Güzel Ahlak ve Yaklaşım Tarzı - [Ali Ulvi Uzunlar]
 • Sağlıklı Hayat
 • Kur'an-ı Kerim Şifadır - [Adem Şener]
 • Cemâziyelâhir Ayının Namazları
 • Receb-i Şerif Ayının Mühim Zikirleri
 • Receb-i Şerifin İlk Gece Duaları
 • Receb-i Şerif Ayının Namazları
 • Her Gece 7 veya 5 ya da en az 3 Kere Okuyan Kişiden Birçok Musibet ve Hüznü Defeden, Başa Gelmesi Kader Kesin Olsa Dahi Beraberinde Büyük Bir Lütuf İnmesini Temenni Eden Mübarek Bir Dua
 • Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e En Çok Salât Okuyan Kişi Olma Faziletine Ermek İçin Okunacak Çok Kıymetli Bir Salât
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 56. İsmi Şerif ''El-Veliyy'' İsmi Şerîfi
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 57. İsmi Şerif ''El-Mecîd'' İsmi Şerîfi
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 58. İsmi Şerif ''El-Muhsî'' İsmi Şerîfi
 • Esmâ-i Hüsnâ Manzumeleri ve Havâssı
 • Esmâ-i Hüsnâ İçinden Seçilmiş Bazı İsm-i Şeriflerden Derlenen On Adet Enmât-ı Şerifenin Beşincisi

Sayfa: 96
Boyut: 54mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Şeyh Ahmed Hazrecî Hazretleri'nden İade-i Ziyaret...
 • Cübbeli Ahmet Hocaefendi'ye Ziyaretler...
 • Suriye Ulema Birliği Başkanı Üsame Rifa'i Hazretlerinin Ahmet Yesevi Derneğinde Yaptığı Konuşmanın Cübbeli Ahmet Hocaefendi Tarafından Yapılan Tercemesi
 • Kendini Tevhid Ehli Bilip Tevhidden Nasibi Olmayanlar - [Resul Bölükbaş]
 • Üç Ayları Güzelce Değerlendirebilmek - [Mehmet Talu]
 • Tesettürü Hafife Alanın Sonu - [Ali Yıldırım Hocaefendi]
 • Şiirlerden Seçmeler
 • Hazret-i Aliyyül Mürteza (Radıyallahu Anh) (2)
 • Kıssadan Hisseler
 • Hacı Salih Efendi (9)
 • Hikmetli Sözler
 • Türpüşti Risalesi (8)
 • Namazı Terk Etmenin Hükmü - [Fıkıh Kurulu]
 • Hadis-i Şerifler
 • Firavunlar Hâlâ Kana Doymadı mı? - [Mustafa Özşimşekler]
 • İmanı Uzuvlara Amel Olarak Sevk Eden Kalp - [Ali Ulvi Uzunlar]
 • Sağlıklı Hayat
 • Cinler, Sihir-Büyü, Nazar, Canlı ve Birebir Yaşadıklarımız
 • Receb-i Şerif Ayının Mühim Zikirleri
 • Receb-i Şerif Ayının Namazları
 • Mirac Gecesi ve Gününün Fazileti
 • Şa'bân Ayının Namazları
 • Hindistana 17 Kere Sefer Düzenleyen Büyük İslam Komutanı Gazneli Mahmud'a, Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in Rüyasında Öğrettiği ve Her Biri Yüz Bin Salâta Denk Olan Çok Kıymetli Bir Salevât-ı Şerîfe
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 59. ve 60. İsmi Şerif ''El-Mu'îd'' ve ''El-Mübdî'' İsm-i Şerîfleri
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 61. ve 62. İsmi Şerif ''El-Muhyî'' ve ''El-Mümît'' İsm-i Şerîfleri
 • Esmâ-i Hüsnâ Manzumeleri ve Havâssı
 • Esmâ-i Hüsnâ İçinden Seçilmiş Bazı İsm-i Şeriflerden Derlenen On Adet Enmât-ı Şerifenin Altıncısı

Sayfa: 96
Boyut: 54mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin ve beraberindekilerin Endülüs (İspanya)da Bulunan İslam Eserlerini ve Müslüman Mezarlarını Ziyareti
 • Peygambersiz Dinin Olabileceğini Düşünmek, Hikmete ve Adetullâh'a Aykırıdır ve Zındıklıktır - [Resul Bölükbaş]
 • Ramazan Ayına Hazırlık - [Mehmet Talu]
 • İslam'a Göre Örtünme / Tesettür-i Şer'î - [Ali Eren]
 • Hazret-i Aliyyül Mürteza (Radıyallahu Anh) (3)
 • Kıssadan Hisseler
 • Hacı Salih Efendi (10)
 • Hikmetli Sözler
 • Türpüşti Risalesi (9)
 • İslam'da Meşru Mülk Edinme Yolları - [Fıkıh Kurulu]
 • Hadis-i Şerifler
 • Urfa Ziyaretimiz ve Sabır Kahramanı Hazreti Eyyûb (Aleyhisselam) - [Mustafa Özşimşekler]
 • Din Kardeşliği - [Ali Ulvi Uzunlar]
 • Cinler, Sihir-Büyü, Nazar, Canlı ve Birebir Yaşadıklarımız
 • Sülük Tedavisinin Tarihçesi ve Tıbb-ı Nebevîdeki Yeri
 • Ailede Maddi ve Manevi Mutluluk
 • Beraat Gecesi Vazifeleri, Bir Sene Boyunca Hayırlı Kaderler Yazılması, Ömrün Uzayıp O Sene Ölümden Korunulması, Rızka Bereket Hasıl Olup İnsanlara Muhtaç Olunmaması İçin Yapılacaklar
 • Beraat Gecesi Namazı
 • Mirac Gecesi ve Gününün Fazileti
 • Şa'bân Ayının 27. Gece Namazı
 • Ramazan Hilaline Ait Dualar
 • Ramazan-ı Şerifte İftar Duaları
 • Ramazan-ı Şerifin İlk Gece ve İlk Gün Namazları
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 63. ve 64. İsmi Şerif ''El-Kayyûm'' ve ''El-Hayy'' İsm-i Şerîfleri
 • Esmâ-i Hüsnâ Manzumeleri ve Havâssı

Sayfa: 96
Boyut: 49mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Cübbeli Ahmet Hocaefendi Seyyid İbrahim Ehsâî Hazretleri'nin Fatih Cami-i Şerifinde Tertiplediği Müslim-i Şerif Hatmi İcazetine İştirak Etti ve O Mecliste Bir Konuşma Yaptı
 • Cübbeli Ahmet Hocaefendi Mahmut Efendi Hazretleri Tekamül Medresesi'nin Yetiştirdiği 107 Hocaefendi'nin Fatih Cami-i Şerifinde Tertiplenen İcazet Merasimine İştirak Etti ve O Mecliste Bir Konuşma Yaptı
 • Cübbeli Ahmet Hocaefendi 11 Ülkeden Gelen Talebelerin İcazet Merasimine İştirak Etti ve Ataşehir Mimar Sinan Camiinde Tertiplenen Bu Mecliste Bir Konuşma Yaptı
 • Ehli Tevhid Olan Hiçbir Kimse İşlediği Günah Sebebiyle Tekfir Edilemez - [Resul Bölükbaş]
 • İslam'a Göre Örtünme / Tesettür-i Şer'i (2) - [Ali Eren]
 • Hazret-i Aliyyül Mürtezâ (Radıyallahu Anh) (4)
 • Kıssadan Hisseler
 • Hacı Salih Efendi (11)
 • Hikmetli Sözler
 • Türpüşti Risalesi (10)
 • Nisap Miktarı Mala Sahip Ergin Olamayan Kişi, Zekat Vermekle Yükümlü müdür? - [Fıkıh Kurulu]
 • Hadis-i Şerifler
 • Bir Ömre Bedel Gece - [Mustafa Özşimşekler]
 • Gaflet Ne Fena Şey - [Adem Şener]
 • Sağlıklı Hayat
 • Selefilik Neyin Devamı
 • Orucun Sağlığımızla Alakalı Bilinmeyen Faydaları - [Prof. Dr. Volkan Tuzcu]
 • Evliliğin Dindeki Yeri
 • Ramazan-ı Şerifte Mühim Bir İftar Duası
 • Ramazan Ayının Namazları
 • Kadir Gecesi Namazları
 • Kadir Gecesi Duaları
 • Kadir Gecesi Hangi Gecedir?
 • Bayram Gecesi Okunacak Dualar ve Sabahında Yapılacak Vazifeler
 • Bayram Gecesi Okunacak Bir Dua
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 65. İsmi Şerif ''el-Vâcid'' İsm-i Şerîfi
 • 66. İsmi Şerif ''el-Mâcid'' İsm-i Şerîfi
 • 67. İsmi Şerif ''el-Vâhid'' İsm-i Şerîfi
 • Esmâ-i Hüsnâ Manzumeleri ve Havâssı
 • Esmâ-i Hüsnâ İçinden Seçilmiş Bazı İsm-i Şeriflerden Derlenen On Adet Enmât-ı Şerifenin Yedincisi

Sayfa: 96
Boyut: 50mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin Üsküp (Makedonya) Muratpaşa Camii'nde Cuma Namazı Hutbesinde Yaptığı Konuşma
 • Saraybosna'nın Osmanlı Geçmişi, Osmanlı'dan Sonra Yetim Kalışı ve Sırp Zulmüne Maruz Kalmasından Günümüze Dek Yaşadığı Evreler
 • Baas Ba'del Mevt; Ölüm Ötesi Hayat - [Resul Bölükbaş]
 • Aile, Ana, Kadın, Tesettür - [Ali Eren]
 • 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi - [Mehmet Talu]
 • Hazret-i Aliyyül Mürtezâ (Radıyallahu Anh) (5)
 • Kıssadan Hisseler
 • Hikmetli Sözler
 • Türpüşti Risalesi (11)
 • Kişi Zekatını Hangi Günde Vermelidir, Kira Gelirlerinin Zekatı Nasıl Hesaplanmalıdır? - [Fıkıh Kurulu]
 • Hadis-i Şerifler
 • Havaların Sıcak Oluşu ve Allâh-u Teâlâ'nın Hakîm İsm-i Şerifi - [Mustafa Özşimşekler]
 • Şeyh Muhammed el-Hazîn (Kaddesallâhu Sirruhû)
 • Osman Gazi Hazretleri (Rahmetullâhi Aleyh)
 • Sağlıklı Hayat
 • Nefis Muhasebesi - [Ali Ulvi Uzunlar]
 • Cinler, Sihir-Büyü, Nazar, Canlı ve Birebir Yaşadıklarımız
 • Ozon Tedavisi
 • Şevval Ayında Kılınacak Çok Mühim Bir Namaz Olan ''Utekâ (Azatlılar) Namazı''
 • Şevval Ayının Son On Gününde Her Gün 50 Fatiha Okumak
 • Şevval Ayı Orucu
 • Zilka'de Ayının Namazları
 • Haram Ay Orucu
 • ''Ğâyâtü'l-Hayrât'' Salevât-ı Şerîfesi
 • Güzel Koku Koklarken Okunacak Dua
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 68. İsmi Şerif ''es-Samed'' İsm-i Şerîfi
 • 69. ve 70. İsmi Şerifler ''el-Muktedir'' ve ''el-Kâdir'' İsm-i Şerîfleri
 • Esmâ-i Hüsnâ Manzumeleri ve Havâssı

Sayfa: 96
Boyut: 51mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin Abu Dabi'de, Saç-ı Şerîfi TEslim Alma Merasiminde "Teberruk"ün Meşruiyyetine Dair Delilleri Beyan Sadedindeki Konuşması
 • Işid Tehlikesini Haber Veren Hadis-i Şeriflerin Tahlili
 • İslam ve Kavmiyetçilik - [Resul Bölükbaş]
 • Yahudinin İğneli Fıçısı - [Ali Eren]
 • Hacı Salih Efendi (12)
 • Yahudi Zulmünün Tarihçesi ve Gazze'de İnsanlığın Ölümü
 • Hazret-i Aliyyül Mürtezâ (Radıyallahu Anh) (6)
 • Kıssadan Hisseler
 • Türpüşti Risalesi (12)
 • Haşeratın Yenilmesi ve Bu Nispette "Koşnil" Böceğinin Gıda Sektöründe Katkı Maddesi Olarak Kullanımının Hükmü Nedir? - [Fıkıh Kurulu]
 • Hikmetli Sözler
 • Akrep Sokmadan, Siyonist Vurmadan Duramıyor - [Mustafa Özşimşekler]
 • Orhan Gazi Hazretleri
 • Hadis-i Şerifler
 • İstanbul'dan Mevlana Esintileri - [Mesnevihan Murat Soydan]
 • Sağlıklı Hayat
 • Affetmek İnsanı Yüceltir - [Adem Şener]
 • Zülka'de Ayının Namazları
 • Zülhıccenin İlk On Gününün Namazları
 • Haram Ay Orucu
 • Zülhıcce Ayının Faziletleri
 • Zülhıcce Ayında Perşembe-Cuma-Cumartesi Oruçları
 • Zülhıcce Ayının İlk On Gününün Faziletleri
 • Zülhıccenin İlk Onunda Yapılan İbadetlerin Her Günde Yapılandan Daha Faziletli Olduğu
 • Zülhıccenin İlk Onunun Bazı Faziletli Amelleri
 • Zülhıccenin İlk Dokuz Gününün Orucu
 • Zülhıccenin İlk On Gününün Zikir ve Duaları
 • Hapşırma Anında Okuyanın Sol Burnundan Çıkan Bir Mahlukun Arş'ın Altına Vararak Kendisine Mağfiret Duası Yapacağı Bir Dua
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 71. ve 72. İsmi Şerifler ''el-Muahhir'' ve ''el-Mukaddim'' İsm-i Şerîfleri
 • Esmâ-i Hüsnâ Manzumeleri ve Havâssı

Sayfa: 96
Boyut: 48mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Zülhicce Ayının Faziletleri
 • Kur'ân-ı Kerîm'in Bir Kısmını Kabullenirken Diğer Bir Kısmını Tarihsel Görüp Tatbikinin Uygun Olmayacağını İddia Edenlerin İtikadi Durumları - [Resul Bölükbaş]
 • Ayasofya, Kin Kapısı, Akdamar Kilisesi - [Ali Eren]
 • Kurban Meşru Kılınmış Bir İbadettir - [Mehmet Talu]
 • Siyonist İsrail'in Hamisi ABD'yi Vergiye Bağlayan Tek Güç Osmanlı Devleti - [Kemal Arkun]
 • Hazret-i Aliyyül Mürtezâ (Radıyallahu Anh) (7)
 • Kıssadan Hisseler
 • Kuru Temizleme Sistemiyle Yapılan Temizliğin Hükmü - [Fıkıh Kurulu]
 • Hikmetli Sözler
 • Amelde Riya Gizli Şirktir - [Mustafa Özşimşekler]
 • Hadis-i Şerifler
 • Hizmet İnsanı Nasıl Olmalıdır? - [Adem Şener]
 • Sünnete Uymakta Bulunan "Kafirlere Benzememe" Hikmeti - [Ali Ulvi Uzunlar]
 • Sağlıklı Hayat
 • Hacamat
 • Zülhıccenin İlk On Gecesinin ve Gününün Namazları
 • Arefe Günü Namazları
 • Kurban Bayramı Gecesi Namazı
 • Kurban Bayramı Günü Namazları
 • Zülhıccenin İlk Dokuz Gününün Orucu
 • Zülhıccenin İlk On Gününün Zikir ve Duaları
 • Arefe Gecesi Duaları
 • Arefe Gününün Zikir ve Duaları
 • Bayram Gününün Zikirleri
 • Esmâullâhi'l-Hüsnâ 73. ve 74. İsmi Şerifler ''el-Evvel'' ve ''el-Ahir'' İsmi Şerifleri

Sayfa: 96
Boyut: 49mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) En Sevdiği Vatanından Bizim Kurtuluşumuz İçin Hicret Etmiştir
 • Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı Ortaklaşa Ne Yapmak İstiyor? - [Ali Eren]
 • Hazret-i Aliyyül Mürtezâ (Radıyallahu Anh) (8)
 • Elim Bir Olay: Kerbela - [Mehmet Talu]
 • Kıssadan Hisseler
 • Kuru Temizleme Sistemiyle Yapılan Temizliğin Hükmü (2. Bölüm) - [Fıkıh Kurulu]
 • Hikmetli Sözler
 • Dün El-Kaide'yi Bahane Edip Bölgeyi Ateşe Veren ABD, Bugün de Işid'i Bahane Edip Aynı Çirkin Oyuna Hazırlanıyor - [Mustafa Özşimşekler]
 • I. Murad Hazretleri
 • Hadis-i Şerifler
 • Kaylûle'nin Faydaları - [Prof. Dr. Volkan Tuzcu]
 • Sağlıklı Hayat
 • 75. ve 76. İsmi Şerifler ''el-Bâtın'' ve ''ez-Zâhir'' İsmi Şerifleri
 • Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in Her Meclisten Kalkarken Okuduğu Çok Mühim Bir Dua
 • Nakşî Tarîkatımızın Hâlidiyye Kolunun Kurucusu Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdi (Kuddise Sirruhu) Hazretleri'nin Salevâtı

Sayfa: 96
Boyut: 46mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Bandırmalı Ali Rıza el-Bezzâz (Kuddise Sirruhû)
 • Uğursuzlanmanın İslamdaki Hükmü ve Safer Ayı Hakkında İtikadımızın Nasıl Olması Gerektiği
 • Garbın Feneri ile İslam Sarayına Girmek İsteyenlerin Yanılgısı - [Resul Bölükbaş]
 • Asırların Kavgası İbni Teymiyye Konusunda Nureddin Yıldız Hocaya Cevaplar - [Ali Eren]
 • Abdurrahmân bin Avf (Radıyallahu Anh) (1)
 • Mescid-i Aksa Gündemimizde, Kalbimizde Olmalıdır - [Mehmet Talu]
 • Kıssadan Hisseler
 • Mustafa İslamoğlu'nun Fikir Köleliği Projesi - [İhsan Şenocak]
 • İntihar Edenin Cenaze Namazı Kılınır mı? - [Fıkıh Kurulu]
 • Hikmetli Sözler
 • Sabır - [Adem Şener]
 • Tekfircilik Fitnesi - [Mustafa Özşimşekler]
 • Hadis-i Şerifler
 • Sağlıklı Hayat
 • Cin, Sihir, Büyü ve Nazarın Zararlarından Nasıl Kurtuluruz?
 • 77. İsmi Şerif ''el-Vâlî'' İsmi Şerifi
 • 78. İsmi Şerif ''el-Müteâlî'' İsmi Şerifi
 • Esmâ-i Hüsnâ Manzûmeleri ve Havâssı
 • Okuduğunu ve Dinlediğini Unutmamak İçin Okunacak Dualar

Sayfa: 96
Boyut: 51mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in Sonsuz Hakkını Nasıl Ödeyeceğiz? - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • M. İslamoğlu Müctehidleri ve Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)i Yahudilere Meyletmekle Suçluyor - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Kur'ân'dan Yüzünü Çeviren Millet İflah Olmaz - [Resul Bölükbaş]
 • Papalar Başüstüne, Müslüman Gözaltına mı? - [Ali Eren]
 • Abdurrahmân bin Avf (Radıyallahu Anh) (2)
 • Amerika'yı Kim Keşfetti Kim Yönetiyor - [Kemal Arkun]
 • Mustafa İslamoğlu'nun Başarı Sırları
 • Mevlid Kutlanması - [Mehmet Talu]
 • Kıssadan Hisseler
 • İntihar Eden Kişinin Hükmü - [Fıkıh Kurulu]
 • Hikmetli Sözler
 • Bir Yıl mı Kazandık, Bir Yıl mı Kaybettik? - [Mustafa Özşimşekler]
 • Hadis-i Şerifler
 • Sağlıklı Hayat
 • Rebîulevvel Ayının Namazları
 • Rebîulâhir Ayında Kılınacak Bir Namaz
 • 79. İsmi Şerîf ''el-Berr'' İsm-i Şerîfi
 • Esmâ-i Hüsnâ Manzûmeleri ve Havâssı
 • Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)i Görmek İçin Okunacak ''Salâtü't-Tâc'' Sîğası
 • Kendisini Okuyanın Hatta Bakanın Büyük Şefaate Ulaşacağı ''Salevâtü'l-Hitam Ale'n-Nebiyyi'l Hattâm'' Sîğası
 • 2 Sayfa Ek. Bu Ekin Açıklaması İçin Tıklayın

Sayfa: 06
Boyut: 49mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Şazeliye Tarikatının Kurucusu Ebu'l-Hasen eş-Şâzeli (Kuddise Sirruhu)dan İki Cihan Seâdetine Kavuşmak İçin Nasihatler - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Tevhidin Örnek İnsanı Mahmud Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhu) - [Resul Bölükbaş]
 • Hayretlik Bir Siyer-i Nebi Yarışması - [Ali Eren]
 • Abdurrahmân bin Avf (Radıyallahu Anh) (3)
 • Ya Olacağız Ya Öleceğiz - [Mehmet Şevki Eygi]
 • Muhammed b. Abdilvehhab ve Tekfir - [Ebubekir Sifil]
 • Tarihimizdeki Meşhur Rüyalar
 • Ciddi Fitne: Sünnet Düşmanlığı - [Orhan Çeker]
 • Hüdapar'dan Mahmut Efendi Hazretlerine Ziyaret
 • Vahhabiliğin Ekseni Şam'a mı Kayıyor?
 • Aksa Türkleri Bekliyor - [Mustafa Özcan]
 • Kıssadan Hisseler
 • Mezhepsizlik Batıl Bir Mezheptir - [Fıkıh Kurulu]
 • Hikmetli Sözler
 • Rahmet Peygamberinin Getirdiği Din Terör Dini Olabilir mi? - [Mustafa Özşimşekler]
 • Dünyadaki Cennetimiz: Aile - [Ali Ulvi Uzunlar]
 • Hadis-i Şerifler
 • Sağlıklı Hayat
 • Rebîulâhir Ayında Kılınacak Bir Namaz
 • Cemâziyelevvel Ayının Namazları
 • 80. İsm-i Şerîf ''et-Tevvâb'' İsm-i Şerîfi
 • Esmâ-i Hüsnâ Manzûmeleri ve Havâssı
 • Gece Gündüz Zikretmekten Daha Fazîletli Zikirler
 • Günlük veya Haftalık yahut Aylık ya da Yıllık Hayırların Celbi ve Şerlerin Def'i İçin Kılınacak Bir İstihâre Namazı ve Duası

Sayfa: 96
Boyut: 49mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Mustafa İslamoğlu, Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in Cinsel Gücünü Diline Dolayarak Charlie Hebdo'nun Yapamadığını Yaptı - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Şâh-ı Nakşibend (Kuddise Sirruhû) Hazretleri'ni Anma Gecesi - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Müceddid ve Numûne-i İmtisal Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri'nin Örnek Kişiliği ve Ahlakı Hasenesi
 • Hadîs-i Şerîfler
 • Çanakkale Destanından Altın Sayfalar - [Mustafa Özşimşekler]
 • Bu Kitap Zinhar Müslüman Gençlerin Eline Verilmemeli... - [Ali Eren]
 • Abdurrahmân İbni Avf (Radıyallâhu Anh) 4
 • Sünneti İnkar ve Sünnet Düşmanlığı Küfre Götürür - [Mehmet Şevket Eygi]
 • Maraş'da Yazılan İstiklal Marşı ve Sahibini Arayan Madalya
 • Feministçilik(!) - [Prof. Orhan Çeker]
 • Ehli Sünnet'in İhyası
 • Sinsi ve Hain (İran'daki Güç Merkezleri) - [Mustafa Özcan]
 • Kadın Neden Reis Olmamalıdır?
 • Şırnak Vilayetinin Adı Nereden Geliyor?
 • Hafızamızı Onarmak: Babaeski Müftüsü Ali Rıza Efendi'yi Hatırlamak
 • Kıssadan Hisseler
 • İlm-i Hâl - Bir İbadet Olarak İlle de Namaz
 • Hikmetli Sözler
 • Yıldırım Bayezid - [Ayşe Dilara Ünlü]
 • Cemâziyelevvel Ayının Namazları
 • Rûmî Takvime Göre (Eski) Mart Ayının İlk Çarşamba Gecesi Okunacaklar
 • Cemâziyelâhir Ayının Namazları
 • 81. İsmi Şerif ''el-Müntakım'' İsm-i Şerîfi
 • Esmâ-i Hüsnâ Manzûmeleri ve Havâssı
 • Esmâ-i Hüsnâ İçinden Seçilmiş Bazı İsm-i Şeriflerden Derlenen On Adet Enmât-ı Şerifenin Dokuzuncusu

Sayfa: 96
Boyut: 51mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Hayrettin Karaman'a Reddiye - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Çanakkale Ruhu Canlı Tutulmalı - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Tarihselcilerin İtikadi Durumları - [Resul Bölükbaş]
 • Hadisi Şerifler
 • Ashab-ı Kiram Hassasiyetimiz ve Taşıdığı Tehlikeler - [Ali Eren]
 • Kadına Şiddetin Temelinde İslam'dan Uzak Olmak Yatar - [Mustafa Özşimşekler]
 • Hazreti Ebû Ubeyde İbn-i Cerrâh (Radıyallâhu Teâlâ Anh) 1
 • Zikrin Bedenimizdeki Faydalı Yansımaları - [Prof. Dr. Volkan Tuzcu]
 • On Beş Günden Az Kalmak Üzere Köyüne Giden Seferi Olur mu? - [Fıkıh Kurulu]
 • Namazın Diğer İbadetlerden Farkı - [Ali Ulvi Uzunlar]
 • Şeyh Şamil Bir Bayraktır - [Mehmet Şevket Eygi]
 • Safiye Hüseyin ve Florence Nightingale
 • Şah Mat mı Oldu? - [Mustafa Özcan]
 • Hikmetli Sözler
 • Kavvamlığın Şartı: Cesaret (2)
 • Rüyada Tedavi
 • Kıssadan Hisseler
 • "İyi Polis" İmralı'daki mi?
 • Receb-i Şerif Ayının Mühim Zikirleri
 • Receb-i Şerif Ayının Namazları
 • 82. İsmi Şerif ''el-Afuvv'' İsm-i Şerîfi
 • Cuma Namazından Evvel Kılınacak 12 Rekat
 • Esmâ-i Hüsnâ Manzûmesi ve Havâssı
 • Hıfz (Hafız Olma) Namazı

Sayfa: 96
Boyut: 49mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ''Beni Seven Sahabemi Sever'' Buyururken H. Karaman Nasıl ''Muaviye'yi Sevmem'' Diyebiliyor - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Bir Âlimi Tanıyalım - Ali Muslihiddin Efendi Hazretleri
 • İtikadda Haddini Aşan Diplomalı Cahiller - [Resul Bölükbaş]
 • Hadîs-i Şerîfler
 • Türk Tarihi ''Bülbülderesi''nde Yatıyor... - [Ali Eren]
 • Mîrac'tan Gelen Hediye ''Namaz'' - [Mustafa Özşimşekler]
 • Sağlıklı Hayat
 • İslam'ın Gelecek Tasavvurunun İnşası
 • Hazreti Ebû Ubeyde İbn-i Cerrâh (Radıyallâhu Teâlâ Anh) 2
 • Hikmetli Sözler
 • Şiirlerden Seçmeler
 • Pers-Yahudi Karakteri - [Mustafa Özcan]
 • Fetih ve Sonrası - [Ali Ulvi Uzunlar]
 • Kıssadan Hisseler
 • Mesnevî'den Esintiler Sûretler ve Mânâ - [Murat Soydan]
 • Receb-i Şerif Ayının Namazları
 • Mîrac Gecesi ve Gününün Fazileti
 • Şâban Ayının Namazları
 • Okuduğu Gün veya Gecede Yahut Ayda Ölenin Bağışlanmış Olarak Ölmesine Vesîle Olacak Bir Zikir
 • Demirleri Eritecek, Suları Donduracak, Dağları Yumuşatacak, Delileri Akıllandıracak, Kırk Cuma Gecesi Okuyanın Bütün Günahlarını Bağışlatacak ve Dünyanın Bütün Dertlerini Açacak Eşsiz Bir Dua
 • Salât-ı Enesiyye
 • Tiryâk-i Mücerreb (Denenmiş Bir İlaç) Olan Salevât
 • İlkbaharda Okunacak Bir Salât-ü Selam
 • 83. İsmi Şerif ''er-Raûf'' İsm-i Şerîfi
 • 84. İsmi Şerif ''Mâlikü'l-Mülk'' İsm-i Şerîfi
 • Esmâ-i Hüsnâ İçinden Seçilmiş Bazı İsm-i Şeriflerden Derlenen On Adet Enmât-ı Şerifenin Onuncusu

Sayfa: 96
Boyut: 47mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Medine-i Münevvere Ziyaretlerinden Hiçbir Yerde Yayınlanmamış Kutsal Mekanlar ve Bilgiler - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Allah'ın Halifesi İnsan ve Yaratılış Hikmeti - [Resul Bölükbaş]
 • Hadis-i Şerifler
 • Vehhabilik/Selefilik - [Ali Eren]
 • Miraç Kandili ve Kandil Gecelerinde İbadet - [Ali Eren]
 • Masonlar Önder Biz Kuyruk muyuz? - [Ali Eren]
 • "Kuran'ı Bitirmez" Sempozyumu - [Ali Eren]
 • Domuz Ensülini Gibi İçeriğinde Haram Katkı Maddesi Bulunan İlaçları Tedavi Maksatlı Kullanmak - [Fıkıh Kurulu]
 • Güldeste - [Mustafa Özşimşekler]
 • Hikmetli Sözler
 • Kapitalist Mollalar İmparatorluğu - [Mustafa Özcan]
 • Fecr-i Sadık ve Kurtuluş Yılı - [Mustafa Özcan]
 • Salahaddin'in Ruhu Diriliyor - [Mustafa Özcan]
 • Kıssadan Hisseler
 • Mesnevi'den Esintiler - [Murat Soydan]
 • Evlilikteki En Sıkıntılı Duygu Kullanılmışlık
 • BERAAT GECESİ VAZİFELER - Bir Sene Boyunca Hayırlı Kaderler Yazılması, Ömrün Uzayıp O Sene Ölümden Korunulması, Rızka Bereket Hasıl Olup İnsanlara Muhtaç Olunmaması İçin Yapılacaklar
 • Beraat Gecesinde 300 Kere Okuyanın Her Muradına Ereceği Bir Dua
 • Ramazan Hilaline Ait Dualar
 • Ramazan-ı Şerifte Çok Yapılması Emredilen Dört Dua
 • Ramazan-ı Şerifte İftar Duaları
 • Ramazan Ayının Namazları
 • Ramazanda Terâvih ve Vitir Namazından Sonra Evde Kılınacak Çok Faziletli Nâfile Namazlar ve Vaad Edilen Sevapları (1-15. Geceler)
 • Ölüm Hastalığında Okuyan Kimsenin Cehennemden Beraat Alacağı, Rıza ve Cennet Kazanacağı ve Günahlarının Bağışlanacağı Bir Dua
 • Ruknü Yemânî'de Kabul Olan Dört Dua
 • Düşmanından Kurtulmak İçin Okunacak Dua
 • 85. İsmi Şerif ''Zül Celâli vel İkrâm'' İsm-i Şerîfi

Sayfa: 96
Boyut: 47mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Türk-i Türkân Pîr-i Pîrân-ı Türkistan Hoca Ahmed Yesevi Hazretleri - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Asrısaadetten Günümüze Kadar İslam Akidesi ve Şer'i Kurallarda Vaki Olan Tahrifat - [Resul Bölükbaş]
 • Hadîs-i Şerîfler
 • İtikadi ve İctimai Konular - [Ali Eren]
 • Hazreti Ebû Ubeyde İbni Cerrâh (Radıyallâhu Anh)
 • İlm-i Hâl - Yüzük Takmaya Dair Fıkhi Hükümler
 • Güldeste: Bayram Cehennemden Kurtulanlarındır - [Mustafa Özşimşekler]
 • Hikmetli Sözler
 • Şiilerin Ayaklarından Öpenler - [Mustafa Özcan]
 • Kıssadan Hisseler
 • Mesnevî'den Esintiler - [Murat Soydan]
 • Ergenlik Dönemini Ergenlerce Atlatmak Mümkün mü? - [Mehtap Kayaoğlu]
 • Ramazân-ı Şerifte İftar Duası
 • Ramazanda Çok Yapılması Emredilen Dört Zikir
 • Ramazan Ayının Namazları
 • Kadir Gecesi Namazları
 • Kadir Gecesi Duaları
 • Kadir Gecesi Hangi Gecedir?
 • Bayram Gecesi Namazı
 • Ramazanda Teravih ve Vitir Namazından Sonra Evde Kılınacak Çok Faziletli Nafile Namazlar ve Vaad Edilen Sevapları
 • Bayram Gecesi Okunacak Bir Dua
 • Bayram Gecesi Okunacak Tekbirler ve Sabahında Yapılacak Vazifeler
 • Bayram Gününün Zikirleri
 • Şevval Ayında Kılınacak Çok Mühim Bir Namaz Olan ''Utekâ (Âzatlılar) Namazı''
 • 86. İsmi Şerif ''el-Muksit'' İsm-i Şerîfi
 • Her Türlü Hastalık ve Musîbet İçin Okunması ve Yazılıp Taşınması Faydalı Olan Bir Sığınma Duâsı

Sayfa: 96
Boyut: 44mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Şeyhimize Vefâ - Ali Haydar Efendi (Kuddise Siruhû) - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Kabir Azabı Hakkında Ehli Sünnet'in Akidesi - [Resul Bölükbaş]
 • Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Efendi - [İhsan Şenocak]
 • Hadîs-i Şerîfler
 • İtikadi ve İctimai Konular - [Ali Eren]
 • İlm-i Hâl - İpek Kullanmak
 • Güldeste: Tebük Seferi Meşakkat ve Sıkıntı İmtihanı - [Mustafa Özşimşekler]
 • Hikmetli Sözler
 • Deccal Koridorunun Bekçileri - [Mustafa Özcan]
 • Çin'i Kim Durduracak? - [Mustafa Özcan]
 • Kıssadan Hisseler
 • Mesnevî'den Esintiler - [Murat Soydan]
 • Evlillikte Ya Hep Ya Hiç - [Mehtap Kayaoğlu]
 • Şevval Ayında Kılınacak Çok Mühim Bir Namaz Olan ''Utekâ (Âzatlılar) Namazı''
 • Zilkade Ayının Namazları
 • Haram Ay Orucu
 • Dâvud (Aleyhisselâm)ın Okuyarak Bütün İsteklerini Tahsil Ettiği, Fakirken Okuyanı Zengin Eden, Hastayı İyi Eden, Korkanı Emin Kılan, Günahları Bağışlatan, Rûhânî Hastalıkları Tedâvi Eden, Deliyi Akıllandıran ve Allâh-u Te'âlâ'nın Rızasını Kazandıran Çok Büyük Bir Zikir
 • 87. İsmi Şerif ''el-Câmiu'' İsm-i Şerîfi
 • Nuska Yaparak Üzerinde Taşıyan Kişiyi; Bütün Âfetlerden, Kabir Azâbından ve Kıyâmet Gününün Dehşetinden Koruyacak Olan Kur'ân-ı Kerîm'in Harflerinin Cetveli

Sayfa: 96
Boyut: 49mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Rahman Teâlâ Şehitlerimize Rahmet Eylesin, Komutanlarımıza İlham Eylesin - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Amelsiz İman Olur Ama İmansız Amel Geçersizdir - [Resul Bölükbaş]
 • Hadîs-i Şerîfler
 • Hz. Talha İbni Ubeydullâh (Radıyallâhu Anh)
 • İlm-i Hâl - Kurbana Dair Birkaç Mesele
 • Güldeste: Bayramsa Bayramınız Mübarek Olsun - [Mustafa Özşimşekler]
 • Mollaların Apartheid* Rejimi - [Mustafa Özcan]
 • Hikmetli Sözler
 • Kıssadan Hisseler
 • Niyetin Önemi - [Ali Ulvi Uzunlar]
 • Sahtekar Şeyhler
 • Depresif Bakış Açınızla Baş Edecek Yöntemler - [Mehtap Kayaoğlu]
 • Zilkade Ayının Namazları
 • Haram Ay Orucu
 • Zülhicce Ayının Faziletleri
 • Zülhicce Ayında Perşembe, Cuma, Cumartesi Oruçları
 • Zülhicce Ayının İlk On Gününün Faziletleri
 • Zülhicce Ayının İlk Onunda Yapılan İbadetlerin Her Günde Yapılandan Daha Faziletli Olduğu
 • Zülhiccenin İlk Onunun Bazı Faziletli Amelleri
 • Zülhiccenin İlk On Gününün Namazları
 • Arefe Günü Namazları
 • Kurban Bayramı Gecesi Namazı
 • Kurban Bayramı Günü Namazları
 • Zülhiccenin İlk Dokuz Gününün Orucu
 • Terviye Günü Orucu
 • Arefe Günü Orucu
 • Zülhiccenin İlk On Gününün Zikir ve Duaları
 • Arefe Gününün Faziletleri
 • Arefe Gecesinin Duaları
 • Arefe Gününün Zikir ve Duaları
 • Bayram Gecesi ve Sabahında Yapılacak Vazifeler
 • 88. İsmi Şerif ''el-Ğaniyy'' İsm-i Şerîfi

Sayfa: 96
Boyut: 49mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Mahmut Efendiz Hazretlerimizin Emriyle Heyet Olarak Magrip'e (Morocco) Yaptığımız Ziyaret - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Başımıza Gelen Musibetlerin Sebepleri - [Resul Bölükbaş]
 • Hadîs-i Şerîfler
 • Hz. Talha İbni Ubeydullâh (Radıyallâhu Anh)
 • İlm-i Hâl - On Beş Günden Az Kalmak Üzere Köyüne Giden Kişi Seferi Olur mu?
 • Güldeste: Ashab-ı Kehf'in Hicreti - [Mustafa Özşimşekler]
 • Hikmetli Sözler
 • Yavuz 40 Bin Aleviyi Öldürdü Diyenler Şah İsmail'in Kaç Kişiyi Öldürdüğünü Niye Sormuyorlar? - [Mustafa Özcan]
 • Kıssadan Hisseler
 • Cibril Hadisi - Ali Ulvi Uzunlar
 • Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)den Sefer Daveti - [Ahmet Şimşirgil]
 • Evlilik İçin Önemli Bir Uyarı - [Mehtap Kayaoğlu]
 • Haram Ay Orucu
 • Sene Sonu ve Sene Başı Duaları
 • Muharrem Hilali Görüldüğünde Okunacak Dua
 • Muharremin İlk Günü Yapılacaklar
 • Muharrem Ayı Namazları
 • Muharrem Ayı Oruçları
 • Âşûrâ Gününün Faziletleri
 • Âşûrâ Gecesinin ve Gününün Amelleri / Âşûrâ Günü Orucu
 • Âşûrâ Gününde Oruç Tutmanın Hükmü
 • Âşûrâ Gecesi Yapılacaklar
 • Âşûrâ Gecesini İhya Etmenin Fazileti
 • Âşûrâ Gecesi Namazları
 • Âşûrâ Günü Namazları
 • Âşûrâ Günü Okunacak Dualar
 • Âşûrâ Günü İmkan Dahilinde Şu 25 Haslet İşlenir
 • Çok Faziletli Bir Salevât-ı Şerîfe
 • 89. İsmi Şerif ''el-Muğnî'' İsm-i Şerîfi
 • Âyete'l-Kürsî Vefk-i Şerîfinin Havâssı ve Fazîleti

Sayfa: 96
Boyut: 46mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Hayrettin Karaman Sahabeden Her Birini Sevmese de Onlardan Her Birini Sevmek Her Müslüman Üzerine Farzdır - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin Kastamonu Ziyaretleri
 • Vahye Dayalı Allâh (Celle Celâlühû)nün Nizamından Başka Yerlerde Huzur ve Mutluluk Arayan Asrın Bedbahd Müminleri - [Resul Bölükbaş]
 • Hadîs-i Şerîfler
 • Hz. Talha İbni Ubeydullâh (Radıyallâhu Anh)
 • İlm-i Hâl - İstihare Yapmak
 • Güldeste:Hadis İnkarcılarının Yeni Sloganı ''Uydurulan Din İndirilen Din'' - [Mustafa Özşimşekler]
 • Hikmetli Sözler
 • Şir Şah Suri ve Yavuz'un Ortak Misyonu - [Mustafa Özcan]
 • Hadisler Işığında Üç Rejimin Kaderi - [Mustafa Özcan]
 • Kıssadan Hisseler
 • Her Bid'at Dalalettir - [Ali Ulvi Uzunlar]
 • Halifeliği İstanbul'a Getiren Savaş: Ridaniye Savaşı - [Ahmet Şimşirgil]
 • Avam Birinden Ehl-i Sünnet Muhasebesi - [Volkan Tuzcu]
 • Çocuk Sahibi Ailelere Önemli Uyarılar - [Mehtap Kayaoğlu]
 • Haram Ay Orucu
 • Safer Ayının Her Günü Okunacak Bir Dua
 • Safer Ayının İlk Gece Namazı
 • Safer Ayının İlk Çarşamba Gecesi Kılınacak Namaz
 • Her Ayın, Özellikle de Safer Ayının Başında Okunarak Korkulardan Kurtulmaya, Zelil Durumdan Aziz Olmaya Vesile Olacak Acayib Bir Dua
 • 90. İsmi Şerif ''el-Mânîu'' İsm-i Şerîfi
 • Allâh-u Te'âlâ'nın Kendileri İle Dua Edilmesini En Çok Sevdiği İsm-i Şerîfler
 • Helal Rızık ve Hayırlı Evlatlara Sahip Olmak İçin Meşâyıhtan Bir Zâta İlhâm Edilen Kıymetli Bir Dua

Sayfa: 96
Boyut: 45mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Anadoluda Vazife Yapan Hocalarımızdan Cübbeli Ahmet Hocamıza Ziyaret
 • Kur'an-ı Kerim'de Geçen Kıssaların Temsili ve Sembolik Olduğunu ve Bunların Yaşanmış Hakikat Olmadığını Söyleyenlerin İmani Durumları - [Resul Bölükbaş]
 • Cübbeli Ahmet Hocamızın Kastamonu Ziyaretleri (Bölüm 2)
 • Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri'nin Halifesi Kastamonu'lu Ahmed Siyâhî Hazretleri'nin ''Tarîkat-ı Hâlidiyye Âdâbı'' Risâlesi
 • İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sirruhu)'nun Hayatı, Eserleri ve Özellikle de ''Mektûbât''ı Hakkında Bazı Müfîd Notlar
 • Hadîs-i Şerîfler
 • Hz. Talha İbni Ubeydullâh (Radıyallâhu Anh)
 • İlm-i Hâl - Din Samimiyettir
 • Güldest: Doğru Karar Vermenin Yolu "İştişare"den Geçer - [Mustafa Özşimşekler]
 • Hikmetli Sözler
 • Vehhabilerin Gözüyle Yeni Hariciler - [Mustafa Özcan]
 • Kıssadan Hisseler
 • Rabbimize Teslim miyiz? - Ali Ulvi Uzunlar
 • Abur Cubur Dediğimiz İşlenmiş Gıdalara Kışın Daha Çok Dikkat Edelim
 • Mahpeyker Kösem Valide - [Ahmet Şimşirgil]
 • Görüyoruz Ama Bakıyor Muyuz? - [Volkan Tuzcu]
 • Huyu Suyu Güzel Çocuk Nasıl Yetiştirilir? - [Mehtap Kayaoğlu]
 • Safer Ayının Her Günü Okunacak Bir Dua
 • Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi Okunacaklar
 • Her Çarşambanın Uğursuzluğundan Korunmak İçin Her Salıyı Çarşambaya Bağlayan Gece Okunacaklar
 • Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi Bir Kaba Yazılıp Suyu İçilecek Selam Ayetleri
 • Her Ayın, Özellikle de Safer Ayının Son Çarşamba Gecesinde Okunacak ''Âyete'l-Kürsî'nin Sırrı'' İsimli Mühim Dua
 • Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi Namazı
 • Safer Ayının Son Çarşamba Günü Namazı
 • Safer Ayının Son Çarşambasında Tekrarlanmasında Hayır Olan Bir Dua
 • Rebîulevvel Ayının Namazları
 • 91. ve 92. İsm-i Şerîf ''el-Nâfiu'' ve ''ed-Dârru'' İsm-i Şerîfleri

Sayfa: 96
Boyut: 47mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Hâlid-i Bağdâdî Hazretlerinin Halifesi Kastamonu'lu Ahmed Siyâhî Hazretlerine Ait ''Tarîkat-ı Hâlidiyye Âdâbı'' Risalesi - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • İslâmi Olmayan Nizam ve Kuralların İslamiymiş Gibi Din İle Motifleyip Sunmak, İtikat Yönünden Çok Tehlikelidir - [Resul Bölükbaş]
 • Rûhu'l-Furkan Tefsîri'nden Kıssalar
 • Bir Âlimi Tanıyalım: Mektûbât'ın Muarribi (Arapçaya çevireni) Muhammed Murad el-Minzelevî - [Hasan Kuduoğlu]
 • Cübbeli Ahmet Hocaefendinin Kastamonu Ziyaretleri 3. Bölüm
 • Muhammed Murad el-Minzelevî (Rahimehullâh)
 • Mahmut Efendi Hazretleri'nin Kıymetli Kelâmlarından
 • Hadîs-i Şerîfler
 • Hz. Sa'd İbni Ebî Vakkas (Radıyallâhu Anh)
 • İlm-i Hâl - Av ve Avcılığa Dair Fıkhi Meseleler
 • Güldeste - Mustafa Özşimşekler
 • Hikmetli Sözler
 • Ey Nebî (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)
 • Bidat Ehli Karşısında Duruşumuz - [Mustafa Özcan]
 • Kıssadan Hisseler
 • Bağışıklık (İmnün) Sistemi - [Herbalist Yunus Ersin]
 • Tuzaklara Aşarak Cennete Ulaşmak - [Ali Ulvi Uzunlar]
 • Yazın Olduğu Gibi Kışın da Su İçmeyi Unutmayalım
 • I. Ahmed Han'ın Şahsiyeti - [Ahmet Şimşirgil]
 • Nefes Deyip Geçmemek - [Volkan Tuzcu]
 • İçinizdeki Korkağa Dur Deyin - [Mehtap Kayaoğlu]
 • Rebîulevvel Ayının Namazları
 • Rebîulâhir Ayının Namazları
 • 93. İsmi Şerif ''en-Nûr'' İsm-i Şerîfi
 • Gece Gündüz Zikretmekten Daha Faziletli Zikirler
 • Büyünün İptali İçin Yazılacaklar

Sayfa: 96
Boyut: 46mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Hâlid-i Bağdâdî Hazretlerinin Halifesi Kastamonu'lu Ahmed Siyâhî Hazretlerine Ait ''Tarîkat-ı Hâlidiyye Âdâbı'' Risalesi - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • İslami Kurallara Alternatif Aramanın Hükmü - [Resul Bölükbaş]
 • Tahâret (Dini Temizlik) İle İlgili Bazı Sünnetler
 • İşte Budur Humeyni Dediğiniz! - [Ömer Faruk Korkmaz]
 • Rûhu'l-Furkan Tefsîri'nden Kıssalar
 • Mahmud Sâmi Ramazanoğlu (Kuddise Sirruhu)
 • Sultan 2. Abdülhamit Hân Kimseye Yaranamadı
 • Mahmut Efendi Hazretleri'nin Kıymetli Kelâmlarından
 • Hadîs-i Şerîfler
 • Hz. Sa'd İbni Ebî Vakkas (Radıyallâhu Anh) 2. Bölüm
 • İlm-i Hâl - Asa / Baston Taşımak
 • Güldeste - Mustafa Özşimşekler
 • Hikmetli Sözler
 • Deccalin Bidat Düzeni (İran'ın Humeyni Düzeni) - [Mustafa Özcan]
 • Kıssadan Hisseler
 • Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Nasıl Beslenirdi - [Herbalist Yunus Ersin]
 • Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Allâh'ındır - [Ali Ulvi Uzunlar]
 • Tıbb-ı Nebevî - Peygamber Efendimiz ﷺ in Korku(nun İzalesi) İçin ve Uykuya Mani Olan Hal Konusundaki Tedavi Yöntemi
 • Osmanlı Kültürü - [Ahmet Şimşirgil]
 • Kainatta Dünyadaki Kum Tanelerinden Fazla Yıldız Olduğunu Biliyor muydunuz? - [Volkan Tuzcu]
 • Cemâziyelevvel Ayının Namazları
 • 94. İsmi Şerif ''el-Hâdî'' İsm-i Şerîfi
 • Murâdına Ermek ve Nasıl Ereceğini Rüyada Görmek İçin Okunan ve Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in Her Gün Okuduğu Rivâyet Olunan Eşsiz Bir Dua

Sayfa: 96
Boyut: 45mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Hâlid-i Bağdâdî Hazretlerinin Halifesi Kastamonu'lu Ahmed Siyâhî Hazretlerine Ait ''Tarîkat-ı Hâlidiyye Âdâbı'' Risalesi - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Tahâret (Dini Temizlik) İle İlgili Bazı Sünnetler
 • Hânedân'ın Sürgününün 92. Sene-i Devriyesi Münasebeti ile Sultan Abdülhamit Hân'ın 5. Torunu Mehmet Orhan Osmanoğlu ile Mülâkât
 • Cinlerin Varlığını İnkar Edenleri İtikâdi Durumları Hakkında Bir Yazıdır - [Resul Bölükbaş]
 • İşte Budur Humeyni Dediğiniz! (2) - [Ömer Faruk Korkmaz]
 • Halifelik Niçin Kaldırıldı? Hanedan Niçin Sürüldü?
 • Mahmut Efendi Hazretleri'nin Kıymetli Kelâmlarından
 • Hz. Sa'd İbni Ebî Vakkas (Radıyallâhu Anh) 3. Bölüm
 • İlm-i Hâl - Evlilik ve Eşlerin Birbirleriyle Münasebeti
 • Güldeste - Mustafa Özşimşekler
 • Şiilerle İslam Birliği Mümkün mü? - [Mustafa Özcan]
 • Kıssadan Hisseler
 • Günümüzde Kısırlık - [Herbalist Yunus Ersin]
 • Tıbb-ı Nebevî - Peygamber Efendimiz ﷺ in Bütün Rahatsızlıkları İlâhi Rukye İle Genel Tedavi Yöntemi
 • Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in Adaletini Övdüğü Hükümdar: Nuşirevan - [Ahmet Şimşirgil]
 • Beynimiz - [Volkan Tuzcu]
 • Bilinçsiz Ebeveyn Olma Yöntemleri - [Mehtap Kayaoğlu]
 • Cemâziyelevvel Ayının Namazları
 • Cemâziyelâhir Ayının Namazları
 • Rûmi Takvime Göre (Eski) Mart Ayının İlk Çarşamba Gecesinde Okunacaklar
 • 95. İsmi Şerif ''el-Bedî' '' İsm-i Şerîfi
 • 96. İsmi Şerif ''el-Bâqî' '' İsm-i Şerîfi
 • (el-Latîf İsmi Şerifi) Sıkıntıların, Dertlerin ve Kederlerin Açılması, Rızkın Kolaylaşması, Hapistekinin Kurtulması, İsteklerin Acil Yerine Gelmesi ve Zâlimlerin Gözlerinden Gizlenmek İçin Okunacak Duâlar
 • Ne Kadar Günahı Olsa da Kişiyi Cennete Girdirecek Farklı Bir Kelime-i Şehadet

Sayfa: 96
Boyut: 50mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Hayrettin Karaman'ın ''Muaviyeyi Sevmem'' Sözü Ehl-i Sünnet Âlimlerinin İttifakıyla Batıldır - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Tahâret (Dini Temizlik) İle İlgili Bazı Sünnetler
 • İslamda ve Müslümanlar Arasında Olması Gereken Kardeşliği Âyet-i Celileler ve Hadîs-i Şerifler Işığında Yorumlayarak Kardeşliğin Hakikatını Ortaya Koymak Maksadıyla Bu Yazıyı Kaleme Almayı Elzem Gördüm (1. Bölüm) - [Resul Bölükbaş]
 • Saraydan Sürgüne; Hüzünlü Yıllar...
 • Mahmut Efendi Hazretleri'nin Kıymetli Kelâmlarından
 • Hz. Sa'd İbni Ebî Vakkas (Radıyallâhu Anh) 4. Bölüm
 • İlm-i Hâl - Dilencilik Yapmaya Dair
 • Güldeste - Mustafa Özşimşekler
 • Sünnilik Karşısında Şii Tekfirciliği - [Mustafa Özcan]
 • Kıssadan Hisseler
 • Tıbb-ı Nebevî - Peygamber Efendimiz ﷺ in Perhiz Hakkındaki Tutumu
 • Kur'an Kursu, Medrese Hocalarımıza, Belletmen Konumunda Olanlara Tavsiyeler - [Ali Ulvi Uzunlar]
 • Bir Devlet Doğuyor! - [Ahmet Şimşirgil]
 • İslam'ın Gelecek Tasavvurunun İnşaşı
 • İslamoğlu'nun Âdem (Aleyhisselam) Hakkındaki Hezeyânına Reddiye - [Hüseyin Avni Hoca]
 • Hayatın Devamı İçin Enerji - [Volkan Tuzcu]
 • Bilişsel Yöntemlerle Öfkenizi Yatıştırabilirsiniz - [Mehtap Kayaoğlu]
 • Receb-i Şerif Ayının Mühim Zikirleri
 • Receb-i Şerif Ayının Namazları
 • Receb-i Şerif'in Onuncu Günü Hayırlı Kaza ve Kader İçin Okunacak Dua
 • Ahmed İbni İdrîs Hazretleri'ne Öğretilen Salât-ı Azîmiyye'nin Bazı Faziletleri
 • İşlere Kolaylık, Kalbe Ferahlık, Ömre Bereket ve Günahlara Mağfiret Kazandıran Salât-ü Selâmlar
 • 97. İsmi Şerif ''el-Vâris'' İsm-i Şerîfi
 • 98. İsmi Şerif ''er-Reşîd'' İsm-i Şerîfi
 • 99. İsmi Şerif ''es-Sabûr'' İsm-i Şerîfi

Sayfa: 96
Boyut: 48mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Allâh-u Te'âlâ'ya Esmâ-i Hüsnâ ile Dua Etmek - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • İslamda ve Müslümanlar Arasında Olması Gereken Kardeşliği Âyet-i Celileler ve Hadîs-i Şerifler Işığında Yorumlayarak Kardeşliğin Hakikatını Ortaya Koymak Maksadıyla Bu Yazıyı Kaleme Almayı Elzem Gördüm (2. Bölüm) - [Resul Bölükbaş]
 • Fatih Semtinin Bağrındaki Âbide Şahsiyetlerden, İstanbul'da İlk Nakşibendî Tekkesini Kuran Mutasavvıf, Emir Buhârî Hazretleri - [Hasan Kuduoğlu]
 • Hadîs-i Şerîfler
 • Bir Sahâbîyi Tanıyalım: Zübeyr Bin Avvâm (Radıyallâhu Anh)
 • Güldeste: Namaz Kılmayanların Kötü Akıbeti - [Mustafa Özşimşekler]
 • Hikmetli Sözler
 • Tarihin Kavşağında Nuseyriler Yol Çatında - [Mustafa Özcan]
 • Kıssadan Hisseler
 • Tıbb-ı Nebevî: Şifanızı Arayın, Tedavi Olun
 • Bir Devrin Adamı: Sokollu Mehmet Paşa - [Ahmet Şimşirgil]
 • Ne Kürt, Ne Türk-İslam Sentezi. Sadece İslam - [İhsan Şenocak]
 • Mustafa İslamoğlu ve Mehmet Okuyan'a Mektup - [Hüseyin Avni Hoca]
 • Hayvanlar Aleminde Oruç - [Volkan Tuzcu]
 • Hayatı Kolaylaştırmanın Yolu - [Mehtap Kayaoğlu]
 • Miraç Gecesi ve Gününün Fazileti
 • Şa'bân Ayının Namazları
 • Beraat Gecesi Vazifeleri
 • Ömer İbni Ali el-Lahmî (Kuddise Sirruhû)ya İlham Edilen ve Rasûlüllâh ﷺ'in Minberinde Okunduğu Görülen Fazîletli Salevât-ı Şerîfe
 • Abdeste Besmele ve Hamd İle Başlamanın Fazileti
 • Şu Duaları Okuyanın Abdestinin Her Damlasında Yetmiş Dil ile Tesbih Eden Bir Melek Yaratılır ve Kıyâmet Gününe Kadar Sevabı Ona Yazılır
 • Cuma Günü Yapıldığında Mutlaka Kabul Olunacak Bir Dua
 • Doksan dokuz Esmâ-i Hüsnânın Mânalarıyla Münâsip Duaları

Sayfa: 96
Boyut: 47mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Ramazân-ı Şerîf Ayının Faziletlerinden Mahrum Olmayalım - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Asrımızda Var Olan İman ve İtikat Çeşitleri - [Resul Bölükbaş]
 • Şeyhülislâm Zekeriyyazâde Yahyâ Efendi
 • ''Üç Mescitten Başkası İçin Yolculuk Edilmez'' Hadisi - [Ömer Faruk Korkmaz]
 • Hadîs-i Şerîfler
 • İlm-i Hâl - Müzik
 • Güldeste - [Mustafa Özşimşekler]
 • Kıssadan Hisseler
 • Zübeyr bin Avvâm (Radıyallâhu Anh) 2. Bölüm
 • Rumeli Başbuğu: Süleyman Paşa - [Ahmet Şimşirgil]
 • Ömrünü Yanlışa Adayan Adam: Fazlurrahman - [İhsan Şenocak]
 • Mustafa İslamoğlu ve Mehmet Okuyan'a Mektup (2. Bölüm) - [Hüseyin Avni Hoca]
 • Modern Fizik Mucize ve Kader Gerçeklerine İşaret Ediyor - [Volkan Tuzcu]
 • Üvey Anne/Baba Olmak O Kadar Zor Değil - [Mehtap Kayaoğlu]
 • Ramazan Hilaline Ait Dualar
 • Ramazanda Çok Yapılması Emredilen Dört Zikir
 • Ramazân-ı Şerîfin Her On Gününün Zikri
 • Ramazân-ı Şerîf'te İftar Duaları
 • Terâvih Namazının Zikirleri
 • Ramazan'da Teravih ve Vitir Namazından Sonra Evde Kılınacak Çok Faziletli Nafile Namazlar ve Vaadedilen Sevapları
 • Ramazan Ayının Namazları
 • Yılda Bir Kere Dahi Okunsa Bin Köle Azadına ve Bin Makbul Hacca Denk Olacak Tesbih
 • Süleymân (Aleyhisselâm)ın Mescid-i Aksâ'nın Kapısını Kendisiyle Açtığı Dua
 • Göklerde Bulunan Meleklerin Tesbihleri ki Bunları Söyleyene Onların Sevabının Bir Misli Vardır
 • Beş Zikirde Bulunana Beş Kabul Dua Sözü Vardır

Sayfa: 96
Boyut: 48mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Haydar Baş'ın Aşere-i Mübeşşere'den Bazılarını ve Genel Manada Tüm Sahabeyi Kafir Saydığını Biliyor muydunuz? - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Asrımızda Var Olan İman ve İtikat Çeşitleri (2. Bölüm) - [Resul Bölükbaş]
 • Molla Fenâri Hazretleri - [Hasan Kuduoğlu]
 • Buhârî Çökse İslam Çökmez mi, Yahut İslamoğlu'nun Buhârî İle Derdi Ne? - [Ömer Faruk Korkmaz]
 • Mahmut Efendi Hazretleri'nin Kıymetli Kelâmlarından
 • Hadîs-i Şerîfler
 • İlm-i Hâl - Kürtaj
 • Güldeste: Kur'an'la Yükselenler - [Mustafa Özşimşekler]
 • Kıssadan Hisseler
 • Zübeyr bin Avvâm (Radıyallâhu Anh) 3. Bölüm
 • Ehl-i Sünnet Ne İşe Yarar? - [Mustafa Özcan]
 • Osmanlı ve Ramazan - [Ahmet Şimşirgil]
 • Kur'ân'ın Bir Kısmı ''Masaldır'' Diyen İlahiyat Prf'si: Mustafa Öztürk
 • Hayrettin Karaman'dan Bir Din Tahrifi ve Saptırması Daha - [Hüseyin Avni Hoca]
 • Ramazan'da Teravih ve Vitir Namazından Sonra Evde Kılınacak Çok Faziletli Nafile Namazlar ve Vaadedilen Sevapları
 • Kadir Gecesi Namazları
 • Kadir Gecesi Duaları
 • Bayram Gecesi Namazı
 • Bayram Gecesi Okunacak Bir Dua
 • Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in Ramazan ve Kurban Bayramları'nda Okuduğu Mühim Bir Dua
 • Bayram Gecesi Okunacak Tekbirler ve Sabahında Yapılacak Vazifeler
 • Bayram Gününün Zikirleri
 • Şevval Ayında Kılınacak Çok Mühim Bir Namaz Olan ''Utekâ (Âzatlılar) Namazı''
 • Allâh-u Te'âlâ'nın Meşhur Doksan Dokuz Esmâ-i Hüsnâsından Başka İsm-i Şerîfleri de Vardır
 • Meşhur Rivayetteki Doksan Dokuz Esmâ-i Hüsnânın Okunuşu
 • Meşhur Olan Doksan Dokuz Esmâ-i Hüsnâ Dışındaki Diğer Doksan Dokuz İsm-i Şerîf
 • Câfer-i Sâdık (Radıyallâhu Anh)dan Rivayet Edilen, Hepsi Kur'ân-ı Kerîm'den Alınmış Geride Zikredilenlerden Farklı Doksan Dokuz İsm-i Şerîf
 • Kur'ân-ı Kerîm'de ve Geride Zikredilen Hadîs-i Şerîflerde Mevcut Olmayıp Diğer Hadîs-i Şerîflerde Vâki Olan İsm-i Şerîfler
 • Allâh-u Te'âlâ'nın İsimleri Kur'ân-ı Kerîm'de ve Hadîs-i Şerîflerde Geçenlerle Sınırlı Değildir
 • Meşâyih Esmâ-i Hüsnâ'yı Nasıl Okurdu
 • Meşâyihın Güzel Gördüğü Üzere Esmâ-i Hüsnâ Şöyle Okunur
 • Kendilerini Okuyup Dua Edenin En Olmayacak Şeyleri İstese Dahi Süratle Kabul Göreceği İsm-i Şerîfler

Sayfa: 96
Boyut: 50mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Haydar Baş'ın Aşere-i Mübeşşere'den Bazılarını ve Genel Manada Tüm Sahabeyi Kafir Saydığını Biliyor muydunuz? (Bölüm 2) - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • 15. Yüzyılın Müceddidi Şeyhimiz Hacı Mahmud Efendi Hazretleri - [Resul Bölükbaş]
 • Molla Yegân Hazretleri - [Hasan Kuduoğlu]
 • Buhârî Çökse İslam Çökmez mi, Yahut İslamoğlu'nun Buhârî İle Derdi Ne? (2. Bölüm) - [Ömer Faruk Korkmaz]
 • Rûhu'l-Furkan Tefsîri'nden Kıssalar
 • Mahmut Efendi Hazretleri'nin Kıymetli Kelâmlarından
 • İlm-i Hâl - Kadınlar Günü ve Bu Şekilde Yapılan Ev veya Araç Satışları
 • Hadîs-i Şerîfler
 • Güldeste: Yuvayı Dişi Kuş Yapar - [Mustafa Özşimşekler]
 • Hikmetli Sözler
 • Saîd bin Zeyd (Radıyallâhu Anh)
 • Kıssadan Hisseler
 • Tus'tan Ufuklara: Her Asrın Gazalileri - [Mustafa Özcan]
 • Tıbb-ı Nebevî - Peygamber Efendimiz ﷺ in Sıkıntı, Keder ve Çaresizlik Hallerinin Düzelmesi Konusundaki Rehberliği
 • Osmanlı'da Bayram ve İhtişamlı Görüntüler - [Ahmet Şimşirgil]
 • Karargahtaki Tekkeler ve Sûfî Komutanlar - [İhsan Şenocak]
 • Ölülerin Tasarrufu ve Dirilere Faydası Var mıdır? - [Hüseyin Avni Hoca]
 • Mesnevîden Esintiler - [Mesnevîhan Murad Soydan]
 • Tefekkür Üzerine - [Volkan Tuzcu]
 • Haram Aylarda Günahların Katlanacağı
 • Haram Ay Orucu
 • Zülka'de Ayının Namazları
 • Düşmanların ve Şerli İnsanların Şerrinden Korunmak İçin, Tesiri Meşâyih Tarafından Tecrübe Edilmiş Âyet-i Kerîmeler
 • Teşehhüdün Sonunda Okuyanı Affettirecek Bir Dua
 • Sabah Namazından Sonra 7 Kere Okuyandan 70 Belayı Defeden Bir Dua
 • Sabah Namazından Sonra 100 Kere Okuyanın Ne Muradı Varsa Yerine Gelecek Denenmiş Mühim Bir Dua

Sayfa: 96
Boyut: 51mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Haydar Baş'ın Aşere-i Mübeşşere'den Bazılarını ve Genel Manada Tüm Sahabeyi Kafir Saydığını Biliyor muydunuz? (Bölüm 3) - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • 19. Yüzyılda Topraklarımızı Şereflendiren, Doğunun En Büyük Mutasavvıflarından: Şeyh Abdurahmân-i Tâgî Hazretleri - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Başımıza Gelen Musibetlerin Sebepleri - [Resul Bölükbaş]
 • Fahruddîn Acemî Hazretleri - [Hasan Kuduoğlu]
 • İlm-i Hâl - Namazda Cemaat
 • Hadîs-i Şerîfler
 • Güldeste: En Uzun ve En Zor Gece... - [Mustafa Özşimşekler]
 • Saîd bin Zeyd (Radıyallâhu Anh) 2. Bölüm
 • Kıssadan Hisseler
 • Hikmetli Sözler
 • Asrın İhanetinin Analizi - [Ahmet Şimşirgil]
 • Sahabe Müdafaası (1. Bölüm) - [İhsan Şenocak]
 • Sihir Diye Birşey Var mıdır? Gerçek midir? (1. Bölüm) - [Hüseyin Avni Hoca]
 • Mesnevîden Esintiler - [Mesnevîhan Murad Soydan]
 • Zülhicce Ayının Faziletleri
 • Zülhicce Ayında Oruç Tutmanın Fazileti
 • Zülhicce Ayının İlk On Gününün Faziletleri
 • Zülhicce Ayının İlk Onunun Bazı Faziletli Amelleri
 • Zülhicce'nin İlk Onunun Son Üç Gecesinin Fazileti
 • Zülhicce'nin İlk On Gününün Namazları
 • Arefe Günü Namazları
 • Kurban Bayramı Gecesi Namazı
 • Kurban Bayramı Günü Namazları
 • Zülhiccenin İlk Dokuz Gününün Orucu
 • Terviye Günü Orucu
 • Arefe Günü Orucu
 • Zülhiccenin On Gününün Zikir ve Duaları
 • Arefe Gününün Faziletleri
 • Arefe Gününün Zikir ve Duaları
 • Bayram Gecesi ve Sabahında Yapılacak Vazifeler
 • Bayram Gününün Zikirleri
 • Cinleri Uzaklaştırmak ve Büyüleri İptal Etmek İçin Haftalık Okunacak Sığınma Duası

Sayfa: 96
Boyut: 50mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Hicri Yılbaşımız -1438- Olan Muharrem-i Şerîfte Cûdî Dağına Yerleşen Mübarek Geminin Sahibi Nûh (Aleyhisselâm)ın Çileli Hayatını Örnek Alalım - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Kur'ân-ı Kerîm'in Bir Kısmını Kabullenip Diğer Bir Kısmını Tarihsel Diye Tatbikin Uygun Olmayacağını İddia Edenlerin İtikadi Durumları - [Resul Bölükbaş]
 • Molla Hüsrev Hazretleri (1. Bölüm) - [Hasan Kuduoğlu]
 • Güncel Problemlerin Yegane Çözümü: Ehl-i Sünnet Zemininde İttihad - [Ömer Faruk Korkmaz]
 • Mahmut Efendi Hazretleri'nin Kıymetli Kelâmlarından
 • İlm-i Hâl - Günümüzde Nüfus Kağıdı Müslümanı Diye Tabir Edilen Kişilere Yani Müslüman Olduğunu İddia Ettiği Halde Ömrü Boyunca Camiye Gitmemiş, Namaz Kılmamış, Oruç Emsali İbadetlerini Yerine Getirmemiş Kişilere Selam Verilir mi, Cenazeleri Kılınır mı?
 • Hadîs-i Şerîfler
 • Güldeste: Âşûrâ Günü - [Mustafa Özşimşekler]
 • Hatîcetü'l-Kübrâ (Radıyallâhu Anhâ) 1. Bölüm
 • Kıssadan Hisseler
 • Hikmetli Sözler
 • Yavuz Sultan Selim ve Kaftanı - [Ahmet Şimşirgil]
 • Sahabe Müdafaası (2. Bölüm) - [İhsan Şenocak]
 • Sihir Diye Birşey Var mıdır? Gerçek midir? (2. Bölüm) - [Hüseyin Avni Hoca]
 • Mesnevîden Esintiler - [Mesnevîhan Murad Soydan]
 • Sene Sonu ve Sene Başı Duaları
 • Sene Sonu ve Sene Başı Oruçları
 • Muharrem Hilali Görüldüğünde Okunacak Dua
 • Muharremin İlk Günü Yapılacaklar
 • Muharrem Ayı Namazları
 • Muharrem Ayı Oruçları
 • Âşûrâ Gününün Faziletleri
 • Âşûrâ Günü Orucu
 • Âşûrâ Gecesi Yapılacaklar
 • Âşûrâ Gecesini İhya Etmenin Fazileti
 • Âşûrâ Gecesi Namazları
 • Âşûrâ Günü Namazları
 • Âşûrâ Günü Okunacak Dualar
 • Âşûrâ Günü, İmkan Dahilinde Şu Yirmi Beş Haslet İşlenir

Sayfa: 96
Boyut: 50mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Ali (Radıyallâhu Anh) Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in Kendisine Halifelik Hakkında Bir Vasiyette Bulunmadığını Bildirmişken Haydar Baş Gibileri Dedikleri Acem Palavralarından Öteye Geçemez - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • İman Dediğimiz Şey Öyle Bir Cevherdir ki O'na Hiçbir Şey Mukabele Edemez - [Resul Bölükbaş]
 • Mahmut Efendi Hazretlerimiz'in Askerlik Arkadaşı Halil Kavras Amcamızla Hoş Bir Sohbet - [Hasan Kuduoğlu]
 • Kabir Ziyaretlerinin Meşrûiyeti ve Kadınların Kabir Ziyareti - [Ömer Faruk Korkmaz]
 • Mahmut Efendi Hazretleri'nin Kıymetli Kelâmlarından
 • İlm-i Hâl - Haremlik Selamlık
 • Hadîs-i Şerîfler
 • Güldeste: Mescid-i Dırar ve Paralel Din - [Mustafa Özşimşekler]
 • Hatîcetü'l-Kübrâ (Radıyallâhu Anhâ) 2. Bölüm
 • Kıssadan Hisseler
 • Hikmetli Sözler
 • Fatih'in Oğulları ve Amansız Mücadele - [Ahmet Şimşirgil]
 • Zafer Senin, Hezimet Romanos Diogenes'in Çocuklarının Olacak! - [İhsan Şenocak]
 • Hangi İnsanın Hangi İnsan Devleti, Hangi Adalet Devleti? - [Hüseyin Avni Hoca]
 • Mesnevîden Esintiler - [Mesnevîhan Murad Soydan]
 • Arıların Olağanüstü Yetenekleri Şaşırtmaya Devam Ediyor - [Volkan Tuzcu]
 • Kadınlarda Kısırlık, Nedenleri, Risk Faktörleri, Tanısı ve Bitkisel Destek - [Herbalist Yunus Ersin]
 • Safer Ayının Her Günü Okunacak Bir Dua
 • Safer Ayının İlk Gece Namazı
 • Safer Ayının İlk Çarşamba Gecesi Kılınacak Namaz
 • Her Ayın, Özellikle de Safer Ayının Başında Okunarak Korkulardan Kurtulmaya, Zelil Durumdan Aziz Olmaya Vesile Olacak Acayip Bir Dua
 • Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi Okunacaklar
 • Her Çarşambanın Uğursuzluğundan Korunmak İçin Her Salıyı Çarşambaya Bağlayan Gece Okunacaklar
 • Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi Bir Kaba Yazılıp Suyu İçilecek Selâm Ayetleri
 • Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi Namazı
 • Safer Ayının Son Çarşamba Günü Namazı
 • Safer Ayının Son Çarşambasında Tekrarlanmasında Hayır Olan Bir Dua
 • Süratü'l-Fehm (Hızlı Anlayış) ve Öğrendiğini Unutmamak İçin Okunacak Dualar

Sayfa: 96
Boyut: 54mb
Dosya Türü: .pdf

İçindekiler
 • Mevlid-i Nebî (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Hindistan Ziyaretleri (1. Bölüm) - [Cübbeli Ahmet Hoca]
 • Molla Hüsrev Hazretleri (2. Bölüm) - [Hasan Kuduoğlu]
 • Kasten Terk Edilen Namazların Kazası - [Ömer Faruk Korkmaz]
 • Mahmut Efendi Hazretleri'nin Kıymetli Kelâmlarından
 • İlm-i Hâl - Tesettür ve Kadının Sesi
 • Hadîs-i Şerîfler
 • Güldeste: İmâm-ı Gazâlî - [Mustafa Özşimşekler]
 • Hatîcetü'l-Kübrâ (Radıyallâhu Anhâ) 3. Bölüm
 • Kıssadan Hisseler
 • Hikmetli Sözler
 • Moğol İstilası ve Ertuğrul Gazi - [Ahmet Şimşirgil]
 • İslam'ın Kızının Evlilik Kriterleri ve Eşler Arasında Yaş Farkı - [İhsan Şenocak]
 • Helal Gıda Konusunda Genel Bir Bakış
 • Hangi İnsanın Hangi İnsan Devleti, Hangi Adalet Devleti? (2. Bölüm) - [Hüseyin Avni Hoca]
 • Mesnevîden Esintiler - [Mesnevîhan Murad Soydan]
 • Rebîulevvel Ayının Namazları
 • Şefaat ve Şifa İçin Mücerreb Olan Himmet İsteme Salevâtı

* 2015 - 2016 dergilerini tamamıyla eklemek için izin alınmıştır.