Beş Zikirde Bulunana Beş Kabul Dua Sözü Vardır


Kaynak: Lalegül Dergisi, Haziran 2016OKUNUŞLARI:

1) Subhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber.

2) Allâhümmağfirlî verhamnî ve âfinî verzuqnî ve erşidnî.

3) Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Allâhu ekberu kebîra, velhamdülillâhi kesîra. Subhânallâhi rabbil âlemîn. Lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil azîzil hakîm.

4) Allâhümmağfirlî verhamnî vehdinî verzuqnî.

Anahtar Kelimeler : 5 zikirde bulunana 5 kabul dua cübbeli hoca

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.