Rasûlüllâh ﷺ'in Ramazan ve Kurban Bayramında Okuduğu Mühim Bir Dua


Diğer Bir Video
OKUNUŞU

Allâhümme innî es-elüke îşeten naqıyyeten ve mîteten seviyyeten ve meraden ğayra muhzin ve lâ fâdıh. Allâhümme lâ tühliknâ fec-eten ve lâ te'huznâ bağteten ve lâ tu'cilnâ an haqqin ve lâ sıyyeh. Allâhümme innâ nes-elükel afâfe vel ğınâ vettüqâ vel hüdâ ve husne âqıbetil âhirati veddünyâ. Ve neûzü bike mineşşekki veşşiqâqi verriyâi vessüm-ati fî dînike yâ muqallibel qulûb. Lâ tüziğ qulûbenâ ba'de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledünke rahmeh. İnneke entel vehhâb.

İlgili: Bayram Namazından Önce ve Bayram Günü Yapılacak Zikirler

Anahtar Kelimeler : cübbeli ahmet hoca, ramazan bayramı günü duası, her 2 bayramda okunması sünnet olan dua, Peygamber Efendimiz'in her iki bayram gününde okuduğu dua, 100 şehit sevabı, ölmüş sünneti ihya,

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.