Salevât-ı Kübrâ ve FaziletleriFaziletleri

Arapçası


AnlamıOkunuşuElfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel mürselîn.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidennebiyyîn.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ seyyidessâdiqîn.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ seyyiderrâkiîn.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ seyyides-sâcidîn.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ seyyidel-qâidîn.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ seyyidel-qâimîn.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ seyyidel-musallîn.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ seyyidezzâkirîn.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ seyyideşşâhidîn.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ seyyidel-evvelîn.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ seyyidel-âhirîn.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ rasûlallâh.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ nebiyyallâh.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ habîballâh.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ men ekramehullâh.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ men azzamehullâh.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ men şerrafehullâh.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ men azherahullâh.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ menihtârahullâh.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ men savverahullâh.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ men abedallâh.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ hayra halqillâh.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ hâteme rusulillâh.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ sultânel enbiyâ.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ burhânel asfiyâ.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ mustafâ.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ muallâ.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ müctebâ.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ müzekkî.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ mekkiyy.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ medeniyy.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ arabiyy.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ quraşiyy.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ hâşimiyy.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ ebtahıyy.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ zemzemiyy.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ tihâmiyy.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ ümmiyy.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ seyyide veledi âdem.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ Ahmed.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ Muhammed.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ tâhâ.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ yâsîn.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ müddessir.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ sâhibel kevser.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ şâfia yevmil mahşer.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ sâhibettâc.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ sâhibel mi'râc.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ seyyidel evvelîne vel âhirîn.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ seyyidel muhsinîn.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ seyyidel kevneyni vesseqaleyyn.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ sâhibenna'leyyn.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ seyyidî yâ rasûlallâhi yâ hâtemel enbiyâi vel mürselîn.

***

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin  aleyke yâ nebiyyallâhi yevmeddîn.

***

Subhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yesıfûn. Ve selâmun alel mürselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn.(a, u, i, h, h, z, z, q, t, s okunuşları için üstüne tıklayın.)

Kitapta ayrıca 3 dua daha vardır. 

- Kün feyekün Duası, 
- Meşiet Duası, 
- Rızık Duası.


Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.