Geçmiş ve Gelecek Günahların Bağışlanması İçin Zilhicce'nin İlk On Gününde Okunacak Zikirler

Lâ ilâhe illallâhu adededdühûr. Lâ ilâhe illallâhu adede emvâcil buhûr. Lâ ilâhe illallâhu adedennebâti veşşecer. Lâ ilâhe illallâhu adedel qatri ve metar. Lâ ilâhe illallâhu adede lemhil uyûn. Lâ ilâhe illallâhu hayrum-mimmâ yecmeûn. Lâ ilâhe illallâhu min yevminâ hâzâ ilâ yevmi yunfehu fissûr. Lâ ilâhe illallâhu adedelleyâlî veddühûr. Lâ ilâhe illallâhu adedel eyyâmi veşşuhûr. Lâ ilâhe illallâhu adede ed-âfil ucûr. Lâ ilâhe illallâhu adede evrâqışşecer. Lâ ilâhe illallâhu adedeşşa'ri vel veber. Lâ ilâhe illallâhu adederramli vel hacer. Lâ ilâhe illallâhu adedezzehri vessemer. Lâ ilâhe illallâhu adede enfâsil beşer. Lâ ilâhe illallâhu adede mâ kâne vemâ yekûn. Lâ ilâhe illallâhu teâammâ yüşrikûn. Lâ ilâhe illallâhu filleyli izâ as-as. Lâ ilâhe illallâhu fissubhi izâ teneffes. Lâ ilâhe illallâhu adederriyâhi fil berârî vessuhûr. Lâ ilâhe illallâhu adede halqıhî ecmaîn.

Lalegül Dergisi
cübbeli ahmet hoca, geçmiş gelecek günahların affı için zülhicce ayında okunacak zikir, geçmiş gelecek günahların affedilmesi için zilhiccenin ilk 10 gününde okunacak dua, zülhiccenin ilk 10 gününde okunacak dualar, zikirler, geçmiş gelecek günahları affettirmek için on günlerde okunacak zikir, lalegül dergisi,