Bir Yıl Boyunca Şeytandan Korunmak İçin Muharrem'in İlk On Günü Okunacak Dua
OKUNUŞU

Allâhümme inneke qadîmun ve hâzel âmmun cedîdün qad eqbele ve senetün cedîdetün qad eqbelet. Nes-elüke min hayri hâ ve neûzü bike min şerri hâ ve nestekfîke fevâtehâ ve şuğlehâ. Ferzuqnel ısmete mineşşeytânirracîm. Allâhümme inneke sellatte aleynâ adüvven basîran bi uyûbinâ ve muttalian aavrâtinâ min beyni eydînâ ve min halfinâ ve an eymâninâ ve an şemâilinâ yerânâ hüve ve qabîluhû min haysü lâ nerâhüm. Allâhümme âyishü minnâ kemâ âyestehû min rahmetike ve qannıthü minnâ kemâ qannattehû min afvike ve bâid beynenâ ve beynehû kemâ hulte beynehû ve beyne mağfiratik. İnneke qâdirun azâlik. Ve entel fa'âlü limâ türîd. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem. Âmîn.

Anahtar Kelimeler : cübbeli ahmet hoca,

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.