27 Makbul Dua Kitabının Birinci Duası


  • 02:47 – Kim bu duayı namazdan sonra okursa mutlaka o namaz kabul olur
  • 03:19 – Bu kitabın esas özelliği
  • 06:50 – Arapça okumayı bilmeyenler manasını okusun

Kitabı Satın AlCübbeli Hocamız videoda Arapça bilmeyenlerin Türkçesinden okumasını tavsiye ediyor. Yine de isteyen olursa diye okunuşunu yazıyorum.

OKUNUŞU

Yâ men azheral cemîle ve seteral qabîha yâ men lâ yuâhizü bil cerîrati ve lâ yehtiküssitra yâ azîmel afvi yâ hasenettecâvüzi yâ vâsial mağfirati yâ bâsital yedeyni birrahmeti yâ sâhibe külli necvâ ve yâ müntehâ külli şekvâ yâ kerîmessafhi yâ azîmel menni yâ mübtedien-niami qablestihqâqihâ yâ rabbenâ ve yâ seyyidenâ ve yâ mevlânâ ve ğâyete rağbetinâ. Es-elüke yâ Allâh. En lâ tüşevviye halqî binnâr.

Anahtar Kelimeler : cübbeli ahmet hoca, 27 makbul dua kitabı, namazın kesin kabul olması için okunacak dua, namazların kabul olması için okunan dua zikir,

Bir Kıssa: Ebû Dâvûd'un Kıssası
Meşhur Muhaddis Ebû Dâvûd (Rahimehullâh)ın Hapşırma İle İlgili Bir Kıssası...

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.