Kıyâmete Kadar Her Saat 70 Milyar Sevap Kazandıran Ayetel Kürsi Duası


Ayet-el Kürsi'nin Duasıyla Beraber Okunuşu:

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allâhümme innî ugaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin yatrifu biha ehlüssemavati ve ehlül ard. Ve külli şey in hüve fî ilmike kâinun ev qad kân. Uqaddimu ileyke beyne yedey zâlike küllih.

Allâhu lâ ilâhe illâ hüvel hayyül qayyûm, lâ te'huzühû sinetüv-velâ nevvm,  lehû mâ fissemâvâti ve mâ fil ard, men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih, ya°lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm,  velâ yühîtûne bişey im-min ilmihî illâ bimâ şâ. vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûduhû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

''Efendi Babam Rüyamda O Duayı Bırakma Buyurdu...''Anahtar Kelimeler : 70 milyon, yetmiş milyar, yetmis milyon sevap kazanmak için okunacak ayetel kürsi duası, 70 milyon sevap cübbeli ahmet hoca, ayetel kürsiden önce okunan

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.