5 Vakit Namazdan Sonra Fâtiha, Ayet-el Kürsi, Şehidallâhu, Kulillâhümme Okumanın Fazileti


Kitabı Satın Al

OKUNUŞU:
Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. 
Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ hû. vel melâiketü ve ülül ilmi qâimem bil qıst. lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakîm. 
Ve ene eşhedü bimâ şehidallâhu bihi ve estevdiullâhe hâzihişşehadete ve hiye indellâhi vedîatün inneddîne indallâhil islâm. 
Gulillâhümme mâlikel mülki tü'til mülke men teşâ. ve tenziul mülke mimmen teşâ. ve tüizzü men teşâu ve tüzillu men teşâ. biyedikel hayru inneke alâ külli şey in qadîr. Tûlicülleyle finnehâri ve tûlicünnehâra fil leyyl. ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy. ve terzuqu men teşâu bi ğayri hisâb. 
Anahtar Kelimeler : namazdan sonra şehidallahu, kulillahümme malikel mülk beş vakit namazdan sonra okumak, okumanın fazileti sevabı, 5 vakit namazdan sonra okunması gerek ayetler, çok büyük faziletleri, namazdan sonra okunacak şeyler, sureler

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.