Zilhiccenin İlk On Gecesinin Her Birinde Kılınabilecek Bir Namaz

Subhâne zil izzeti vel ceberût. Subhâne zil qudrati vel melekût. Subhânallâhil hayyillezî lâ yemût. Lâ ilâhe illâ hüve yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyul-lâ yemût. Subhânallâhi rabbil ibâdi vel bilâd. Velhamdülillâhi hamden kesîran tayyiben mübâraken alâ külli hâl. Allâhu ekberu kebîrâ. Rabbünâ celle celâluhû ve qudratühû bikülli mekân.

Lalegül Dergisi
cübbeli ahmet hoca, zilhicce namazı, on gecelerde kılanı hacılara ortak edecek bir namaz, zilhicce ayı namazı, zilhicce ayında kılınacak namazlar, zilhicce ayı namazı, zülhicce ayı namazı, lalegül dergisi, zülhicce ayında kılınacak namaz, namazın duası, nasıl niyet edilir, zilhicce namazının niyeti, firdevs cennetini kazanmak için her gece kılınacak namaz, faziletleri, fazileti, sevabı