Aşura Günü Okunacak Dualar








OKUNUŞU



(70 kere) Hasbiyallâhu ve ni'mel vekîl. ni'mel mevlâ ve ni'mennasîr.

(7 kere) Subhânallâhi mil el-mîzân. Ve müntehel ilmi ve mebleğarridâ ve zinetel arş. Lâ melce-e ve lâ mencâ minallâhi illâ ileyh. Subhânallâhi adedeşşef-i vel vetri ve adede kelimatillâhittâmmâti küllihâ. Es-elükesselâmete bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve hüve hasbî ve ni'mel vekîl. Ni'mel mevlâ ve ni'mennasîr. Ve sallallâhu ve selleme ahayri halkıhî Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

(3 kere) Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül qadîm. El hayyül kerîm. El Hannânül Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdeh. Es-elüke fîhel ısmete mineşşeytânirracîmi ve evliyâih. Vel avne alâ hâzihinnefsil emmârati bissû. Vel iştiğale bimâ yuqarribunî ileyke ya Kerîm. Ya Zel celâli vel ikrâm. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu teâlâ ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehli beytihî ecmaîn.






Anahtar Kelimeler : cübbeli ahmet hoca, aşure günü okunacak dualar, aşure günü duası, aşure gününün duaları, 1 sene boyunca ölmemek için okunacak dua, bir dahaki seneye kadar yaşamak için aşure günü okunacak dua, birdahaki yıla kadar garanti ölmemek için okunan dua

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.