Hızlı Anlayış ve Öğrendiğini Unutmamak İçin Okunacak Dualar


OKUNUŞU:

1) Subhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Adede külli harfin kütibe ve yüktebu ilâ ebedil âbidîn, ve dehriddâhirîn, yâ rabbel âlemîn.

2) Allâhümmeftah aleyye fütûhal ârifîne bi hikmetik. Venşur aleyye rahmetek. Ve zekkirnî mâ nesîtü yâ Zel celâli vel ikrâm.

3) Allâhümme nevvir bil kitâbi basarî veşrah bihî sadrî vesta'mil bihî bedenî ve etq bihî lisânî ve qavvi bihî cenânî ve esri' bihî fehmî ve qavvi bihî azmî bi havlike ve quvvetike feinnehü lâ havle ve lâ quvvete illâ bike yâ erhamerrâhimîn.


Anahtar Kelimeler : cübbeli ahmet hoca, hafıza açma, hafıza kuvvetlendirme duası, hafıza duaları, okuduğunu unutmamak için, ezber için dua, okuduklarını unutmamak için okunacak dua, zikir

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.