İmamı Süheyli'nin Her Derdi Açan Beyitleri


OKUNUŞU

Yâ men yerâ mâ fiddamîri ve yesmeu
Entel müaddü likülli mâ yüteveqqau

Yâ men yüraccâ lişşedâidi küllihâ
Yâ men ileyhil müştekâ vel mefzeu

Yâ men hazâinu rizqıhî fî qavli: kün!
Ümnün feinnel hayra indeke ecmeu

Mâ lî sivâ faqrî ileyke vesîletün
Febil iftiqâri ileyke faqrî edfeu

Mâ lî sivâ qar-î libâbike hîletün
Felein radedte fe-eyye bâbin aqrau

Vemenillezî ed-û ve ehtifü bismihî
İn kâne fadluke an faqîrike yumneu

Hâşâ lifadlike en yuqannita âsıyâ
El-fadlu eczelü vel mevâhibu evseu

Sümmessalâtü alennebiyyi ve âlihî
Hayril enâmi vemen bihî yüsteşfeu


Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.