Ne Kadar Günahı Olsa da Kişiyi Cennete Girdirecek Farklı Bir Kelime-i Şehadet


Kaynak: Lalegül Dergisi Mart 2016OKUNUŞU

Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasûlühü ve enne îabdullâhi ve rasûlühü ve kelimetühü elqâhâ ilâ meryeme ve rûhun minhu vel cennetu haqqun vennâru haqq.

Anahtar Kelimeler : cübbeli ahmet hoca, ne kadar günahın olsada cennete girdiren kelimei şehadet, dua, zikir,

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.