İstiğfâr-ı Kebîr


Kitabı Satın Al
OKUNUŞU

Estağfirullâhel azîmellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel qayyûme ğaffârazzünûbi zel celâli vel ikrâm. Ve etûbu ileyhi min cemî-il meâsî küllihâ vezzünûbi vel âsâmi ve min külli zenbin eznebtühû amden ve hataen zâhiran ve bâtınen qavlen ve fi'len fî cemî-i harakâtî ve sekenâtî ve hatarâtî ve enfâsî küllihâ dâimen ebeden sermeden minezzenbillezî a'lemu ve minezzenbillezî lâ a'lem. Adede mâ ehâta bihî ılmu ve ahsâhul kitâbu ve hattahul qalemu ve adede mâ evcedethul qudratü ve hassasathül irâdetü ve midâde kelimâtillâhi kemâ yenbeğî licelâli vechi rabbinâ ve cemâlihî ve kemâlihî ve kemâ yuhibbu rabbunâ ve yerdâ.

Anahtar Kelimeler : ahmed bin idris hazretlerine verilen 3 vird, büyük istiğfar, cübbeli ahmet hocai istiğfarı kebir faziletleri, fazileti, arapçası, okunuşu,

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.