Muharrem Hilali Duası
OKUNUŞU

Merhaben bissenetil cedîdeti veşşehril cedîdi vel yevmil cedîdi vessâatil cedîdeh. Ve merhaben bil kâtibi veşşâhidi veşşehîd. Üktübâ fî sahîfetî bismillâhirrahmânirrahîm eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûluh, ve ennel cennete haqqun ve ennennâra haqqun ve ennessâate âtiyetün lâ raybe fîhâ ve ennallâhe yeb'asü men fil qubûr.

Anahtar Kelimeler : cübbeli ahmet hoca, muharrem hilali duası, muharrem ayının hilali görüldüğünde okunacak dua, muharrem ayı hilal duası

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.