Ölüm Hastalığında Okuyan Kişinin Cehennemden Beraat Alacağı, Rıza ve Cennet Kazanacağı Bir DuaOKUNUŞU

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyul-lâ yemût. Subhânallâhi rabbil ibâdi ve rabbil bilâd. Velhamdülillâhi hamden kesîran tayyiben mübâraken fîhi alâ külli hâlin vallâhu ekberu kebîrâ. Celâlullâhi azze ve celle ve kibriyâuhû ve qudratuhû ve azametuhû bi külli mekân. Allâhümme in künte emradtenî litaqbida rûhî fî meradî hâzâ fağfir lî zünûbî ve eskinnî cennete adnin vec-al rûhî fî ervâhi men sebeqat lehüm minkel husnâ ve bâidnî minennâri kemâ bâ-adte ulâikellezîne sebeqat lehüm minkel husnâ.

Anahtar Kelimeler : cübbeli ahmet hoca - ölüm hastalığında okunacak dua, ölümlü hastalıkta okunan dua, ağır hastalıkta okunacak zikir, dualar

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.