Evliyaların Ruhaniyetlerinden Akılları Hayrete Düşürecek Derecede İstifade Ettirecek Tevessül Duası


Kitabı Satın Al

OKUNUŞU

Ettehıyyâtü lillâh. Ezzâkiyâtü lillâh. Ettayyibâtüssalevâtü lillâh.

Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh.
(3, 5 veya 7 kere)

Esselâmü aleynâ ve aibâdillâhissâlihîn. Esselâmü aleyke ve rahmetullâhi ve berakâtüh. Yâ veliyyallâhi yâ seyyidî.

(Ziyaret ettiği zatın ismini söyler)

Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Allâhümme bihaqqillezîne izâ nezarte ileyhim sekene ğadabüke bihaqqil hâffîne min havlil arşi bi evliyâike haysü mâ kânû şerqan ve ğarban ve cevfen ve qıbleten bihaqqi seyyidinâ Muhammedin sallallâhu aleyhi ve selleme bihaqqi veliyyike hâzâ. İqdı hâcetî.

Kişi bu duayı okuduktan sonra 3 kere Fâtiha-i Şerîfe okur ve sevâbını o zata hediye etmek üzere:

Hediyyeten minnî ileyke yâ seyyidî. Hediyyetel faqîri lil emîr.


Anahtar Kelimeler : cübbeli ahmet hoca, evliyaların mezarında okunan dua, evliya kabirlerinde okunacak dualar, evliya kabrinde okunacak dua, velilerin salihlerin ruhaniyetinden himmet isteme, kabrinde oturur,

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.