Kenzül Arş Duası


Kitabı Satın Al

OKUNUŞU:

Allâhümme innî es-elüke yâ âlimel hafiyyeh. Ve yâ menissemâu bi qudratihi mebniyyeh. Ve yâ menil erdu bi izzetihî medhıyyeh. Ve yâ menişşemsü vel qameru bi nûri celâlihî müşriqatün ve mudıyyeh. Ve yâ muqbilen alâ külli nefsin mü'minetin zekiyyeh. Ve yâ müsekkine ru°bil hâifîne ve ehlil taqıyyeh. Yâ men havâicül halqi indehû maqdıyyeh. Yâ men neccâ yûsufe min rıqqil ubûdiyyeh. Yâ men leyse lehû bevvâbun yünâdâ ve lâ sâhibun yuğşâ. Ve la vezîrun yu°tâ. Ve lâ ğayruhû rabbun yüd'â. Ve lâ yezdâdü alâ kesratil havâici illâ keramen vecûdâ. Ve salli alâ Muhammedin ve âlihi ve a°tınî suâlî inneke alâ külli şey'in qadîr.

Anahtar Kelimeler : cübbeli ahmet hoca, arşın hazinesi duası, arapçası, okunuşu, kenzil arş, kenzül arş duası faziletleri kesin kabul, hangi dertli sıkıntılı bu duayı okursa kesinlikle derdi çözülür sıkıntısı gider, recebi şerif risalesi

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.