Ahidname Duası


Kitabı Satın AlOKUNUŞU:

Allâhümme fâtırassemâvâti vel ardı âlimel ğaybi veşşehâdeh. Errahmânerrahîm. İnnî a'hedü ileyke fî hâzihil hayâtiddünyâ enneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke lek. ve enne Muhammeden abdüke ve rasûlük. Felâ tekilnî ilâ nefsî feinneke in tekilnî ilâ nefsî tüqarribnî mineşşerri ve tübâidnî minel hayri ve innî lâ esiqu illâ birahmetike fec-al rahmeteke ahden lî tüeddîhi ileyye yevmel qıyâmeti inneke lâ tuhliful mîâd.

Anahtar Kelimeler : cübbeli ahmet hoca, ahidname duası, dualarım kitabı, mühürlenen dua, mühürlenerek arşın altına konan dua, ahidname duası arapça yazılışı, arapçası, sırrı, faziletleri, fazileti, sevabı, ahidname duasının arapçası

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.