Ramazan Hilalini Görünce Okunacak Dualar


Kitabı Satın Al1) Allâhu Ekber. Allâhu Ekber. Allâhu Ekber. Elhamdülillâhillezî haleqanî ve haleqake ve qaddera leke menâzile ve cealeke âyetel-lil âlemîn.2) Allâhu ekber. Elhamdülillâh. Lâ havle ve lâ quvvete illâ billâh. Allâhümme innî es-elüke hayra hâzeşşehri ve eûzü bike min şerril qaderi ve min sûil haşr.

3) Allâhümme ehillehû aleynâ bil yumni vel îmâni vesselâmeti vel islâmi vettevfîqi limâ tühibbu ve terdâ rabbî ve rabbükallâh.

4) Allâhümme edhılhü aleynâ bil emni vel îmâni vesselâmeti vel islâmi ve rıdvânim-minallâhi ve hazârim-mineşşeytân.

5) Hilâle hayrin ve rüşd. Allâhümme innî es-elüke min hayri hâzeşşehri ve eûzü bike min şerrih.6) Elhamdülillâhillezî zehebe bi şehri şa'bâni ve câe bi şehri ramadâne âmentü billezî haleqake.7) Allâhümme innî es-elüke hayra hâzeşşehri fethahû ve nasrahû ve nûrahû ve beraketehû ve tuhûrahû ve rizqahû ve neûzü bike min şerri mâ ba'deh.

8) Allâhümme ehillehû aleynâ bil emni vel îmâni vesselâmeti vel islâmi vel âfiyetil mücellileti ve raf-il esqâmi vel avni alessıyâmi vessalâti ve tilâvetil qur-ân. Allâhümme sellimnâ li ramadâne ve sellimhü lenâ ve tesellemhü minnâ hattâ yahruce ramadânu ve qad ğaferte lenâ rahimtenâ ve afevte annâ.9) Allâhümme ezalle şehru ramadâne ve hadara fesellimhü lî ve sellimnî fîhi ve tesellemhü minnî. Allâhümmerzuqnî sıyâmehû ve qıyâmehû sabran vahtisâben verzuqnî fîhil-cidde vel ictihâde vel quvvete venneşâta ve eiznî fîhi minessâmeti vel fetrati vel keseli vennuâsi vevefiqnî fîhi lileyletil-qadri vec-alhâ hayral-lî min elfi şehr.

Anahtar Kelimeler : cübbeli ahmet hoca, ramazan hilali nasıl görünür, ramazan hilali göründü mü, ramazan hilali duası, ramazan-ı şerif hilalini görünce okunan dua, ramazan hilali duası, hilal duaları, hilal görünce okunacak dua, zikir, fazileti, faziletleri, ramazanı şerif risalesi, lalegül dergisi, ramazan ayının hilalini gözetlemek, ramazan ayı hilali görünce okunacak duası, hangi dua okunmalı, ramazanın ilk gecesi ay gözetlemek, görmesende okunur mu,

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.