Kavme ve Celsede Okunabilecek Dualar


Kitabı Satın Al

1) Semiallâhu limen hamideh.

2) Allâhümme rabbenâ ve lekel hamdü hamden kesîran tayyiben mübâraken fîh.

3) Mübâraken aleyhi kemâ yuhibbu rabbünâ ve yerdâ.4) Hattâ yerdâ rabbünâ ve ba'de mâ yerdâ min emriddünyâ vel âhirah.5) Rabbiğfir lî. Rabbiğfir lî.

6) Rabbenâ lekel hamdü mil-essemâvâti ve mil-el ardı ve mil-e mâ şi'te min şey in ba'd. Ehlessenâi vel mecdi ehaqqu mâ qâlel abdü ve küllünâ leke abd. Allâhümme lâ mânia limâ a'tayte velâ mu'tıye limâ mena'te velâ yenfeu zel ceddi minkel cedd.7) Allâhümme lekel hamdü mil-essemâvâti ve mil-el ardı ve mil-e mâ şi'te min şey in ba'd. Allâhümme tahhirnî bisselci vel beradi vel mâil bârid. Allâhümme tahhirnî minezzünûbi vel hatâyâ kemâ yüneqqassevbül ebyedu minel veseh.8) Allâhümmağfir lî verhamnî vecburnî vehdinî ve âfinî verzuqnî verfa'nî.

9) Allâhümme rabbenâ ve lekel hamd.

10) Allâhümmağfir lî verhamnî vehdinî ve âfinî.

Kitabı Satın Al

Anahtar Kelimeler : cübbeli ahmet hoca, namazda kavme ve celsede okunacak dualar, rukudan kalkıldığında okunacak dualar, secdeden kalkıldığında okunacak dualar, okunması sünnet olan dualar, hadisi şerif, tadili erkan, kavmede ve celsede durma süresi, en az ne kadar durulmalı,

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.