Cennette Peygamberlerle Komşu Olmak İçin Okunacak Zikir


Diğer Bir Video

Kitabı Satın Al

OKUNUŞU

İnneke entallâhu rabbül âlemîn. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel hayyül qayyûm. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel aliyyül azîm. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente lem telid ve lem tûled. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel afuvvul ğafûr. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente mübdiu külli şey in ve ileyke yeûd. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel azîzül hakîm. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ enterrahmânurrahîm. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente mâlikü yevmiddîn. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente hâliqul hayri veşşer. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente hâliqul cenneti vennâr. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel vâhidül ehad. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel ferdüssamed. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entellezî lem tettehizhibeten ve lâ veledâ. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel ferdül vitr. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente âlimül ğaybi veşşehâdeh. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel melikül quddûs. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entesselâmül mü'minül müheymin. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel azîzül cebbârul mütekebbir. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel hâliqul bâriul musavvir. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel kebîrul müteâl. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel muqtedirul qahhâr. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel hakîmul kerîm. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente ehlüssenâi vel mecd. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente talemüssirra ve ahfâ. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel qâdirurrezzâq. İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente fevqal halqi ve halîqah.

Anahtar Kelimeler : cübbeli ahmet hoca, cennette peygamberlerle (aleyhimüsselam) komşu olmak için okunacak dua, kim bu isimlerle dua ederse darul celalde peygamberlerle komşuluk edecek şakir kullardan yazılır, imam ğazali, ihya,

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.