27 Makbul Dua Kitabının Beşinci Duası : En Mükemmel Dua


Kitabı Satın AlOKUNUŞU

Allâhümme innî es-elüke minel hayri küllihî âcilihî ve âcilihî mâ alimtü minhü ve mâ lem a'lem. Ve eûzü bike mineşşerri küllihî âcilihî ve âcilihî mâ alimtü minhü ve mâ lem a'lem. Ve es-elükel cennete ve mâ qarrabe ileyhâ min qavlin ev amel. Ve eûzü bike minennâri ve mâ qarrabe ileyhâ min qavlin ev amel. Ve es-elüke minel hayri mâ se-eleke abdüke ve rasûlüke Muhammedün sallallâhu aleyhi ve sellem. Ve esteîzüke mimmesteâzeke minhü abdüke ve rasûlüke Muhammedün sallallâhu aleyhi ve sellem. Ve es-elüke mâ qadaytelî min emrin en tec-ale âqibetehû raşedâ.

Anahtar Kelimeler : cübbeli ahmet hoca, mükemmellerin mükemmeli dua, rasulullah ne istediyse onu istiyorum, neden sığındıysa ondan sığınıyorum duası, çok mükemmel olan duaları bırakma, Ey Allah! Ben Senden bildiğim ve bilmediğim, hali hazırdaki ve gelecekteki bütün hayırları istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hal-i hazırdaki ve gelecekteki bütün şerlerden de Sana sığınıyorum. Ben Senden cenneti ve ona yaklaştıran söz ve amelleri istiyorum, cehennemden ve ona yaklaştıran söz ve arnellerden de Sana sığınıyorum. Kulun ve Rasfilün Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in Senden istediği bütün hayırları Senden istiyorum. Kulun ve Rasûlün Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in Sana sığındığı şeylerden de Sana sığınıyorum, bir de benim hakkımda bir işe karar verdiğin zaman onun akıbetini hayır yapmanı istiyorum.'"

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.