Duaların Kabul Olması, Umduklarına Nail Olmak, Sıddıklardan Yazılmak ve Şehit Olarak Ölmek için Okunacak Dua


Diğer Bir Video

OKUNUŞU

Allâhümme kemâ letafte fî azametike dûnel-lütafâi ve alevte bi azametike alel uzamâi ve alimte mâ tahte ardıke ke-ilmike bimâ fevqa arşike ve kânet ve sâvisüssudûri kel-alâniyeti indeke ve alâniyetül qavli kâssirri fî ilmik. Venqâde küllü şey in li-azametike ve hada-a küllü zî sültânin lisültânik. Ve sâra emruddünyâ vel âhirati küllühû biyedik. İc-allî min külli hemmin emseytü fîhi feracen ve mahracâ. Allâhümme inne afveke an zünûbî ve tecâvuzeke an hatîetî ve setrake alâ qabîhi amelî. Etmeanî en es-eleke mâ lâ estevcibuhû minke mimmâ qassartü fîh. Ed-ûke âminen ve es-elüke müste'nisen feinnekel muhsinu ileyye ve enel müsîü ilâ nefsî fîmâ beynî ve beynek. Teteveddedü ileyye bi niamike mea ğınâke annî ve etebeğğadu ileyke bil meâsî mea faqrî ileyke velâkinnessiqate bike hameletnî alel cerâeti aleyk. Feudillâhümme bi fadlike ve ihsânike aleyye inneke entettevvâburrahîm.

Sabah ise asbah

Anahtar Kelimeler : cübbeli ahmet hoca, hızır (aleyhisselam)ın öğrettiği dua, rızık bolluğu için, duaların kabul olması için, günahların bağışlanması, hacetlerin husulü, isteklerin yerine gelmesi için, dileklerinin kabul olması için dua, hz. hızır'ın öğrettiği dua,

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.