Gece Gündüz Zikretmekten Daha Faziletli Zikirler


Kaynak: Lalegül Dergisi Şubat 2015

OKUNUŞU

Subhanallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâh. Adede mâ alimAllâhu teâlâ ve zinete mâ alimAllâhu teâlâ ve mil emâ alimAllâhu teâlâ.OKUNUŞU

Sübhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâh. Adede mâ alime ve zinete mâ alime ve mil emâ alime ve estağfirullâhe misle zâlik. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme ed-âfe zâlike zerraten zerraten ve alâ külli zerratin estağfirullâh. Ev sılillâhümme sevâbe hâzezzikri ve hâzihissalâti ilâ ehli tevhîdike min sâiri abîdike mimmen âmene billâhi ve saddeqal mürselîne minel müstaqdimîne vel müste'hirîn. Vemen qâme bisıfetil islâmi ilâ yevmiddîni min ehlissemâvâti vel eradîne min evveliddünya ilâ yevmiddîn. Allâhümme sıl küllen minhum bimâ terdâhü lehû ve bimâ türdîhi bihî ve bimâ tüqarribuhû bihî mink. Ve bimâ turîhuhü bihi indeke yâ erhamerrâhimîn. yâ erhamerrâhimîn. yâ erhamerrâhimîn. Feinnehü verade an nebiyyike Muhammedin sallallâhu aleyhi ve selleme enneh. İzâ qâlel abd: ''Yâ erhamerrâhimîn'' Selâsen yeqûlu lehül melek: İnne erhamerrâhimîne qad aqbele aleyke fesel. Allâhümme münne aleynâ bihayriddârayni bilâ mihnetin bi fadlike kemâ yelîqu bifadlike vezziyâdeti min fadlike kemâ yelîqu bifadlike fî âfiyetin bilâ mihneh. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve selleme teslîmen yelîqu bi celâli vechike ve kerami celâlik.

Anahtar Kelimeler : cübbeli ahmet hoca, gece gündüz zikretmekten daha faziletli zikir, dua, en faziletli zikir, 24 saat zikretmekten daha faziletli bir zikir,

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.