Sabah Akşam 10 Kere Okunması Çok Faziletli Bir Zikir

Kitabı Satın Al

OKUNUŞU

Huvallâhullezî lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, ve subhânallâhi ve bihamdihî ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhi azze ve celle ve estağfirullâhel evvele vel âhira vezzâhira vel bâtın. Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hayru ve hüve alâ külli şey in qadîr.

Anahtar Kelimeler : cübbeli ahmet hoca, göklerin ve yerin anahtarı olan zikir, göklerin ve yerlerin anahtarı olan dua,

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.