Tehlili Mahsus Zikri


Kitabı Satın Al

İCAZET ŞARTI

OKUNUŞU:

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allâhümme innî uqaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin yatrifu biha ehlüssemavati ve ehlül ard. Ve külli şey in hüve fî ilmike kâinun ev qad kân. Uqaddimu ileyke beyne yedey zâlike küllih.


OKUNUŞU:

Lâ ilâhe illallâh Muhammedun rasûlullâh fî külli lemhatin ve nefesin adede mâ vesiahu ilmullâh.

Anahtar Kelimeler : cübbeli ahmet hoca, ahmed bin idris, özel tehlil, hususi tehlil, çok faziletli salatu selamlar kitabı, çok faziletli zikir, sabah kadar zikredenden daha faziletli zikir, en faziletli en çok sevaplı zikir, kelimei tevhid, kelime-i tevhid

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.