İbadetlere Karşı Güç Kuvvet Kazanmak İçin Okunacak Dua


Kaynak: Lalegül Dergisi, Ağustos 2014OKUNUŞU

Allâhümme entel-qâdirul-muqtedirullezî ebda'te biqudratike mâ evcedte minel-maqdûrât. Ve qaddertel-qudratelletihtera'te ve sana'te biqudratike mâ vudıat lehâ minel-maqdûrâtil-muqadderatilletî bihahtüria ve sunia. Ve ente müstağnin an müâveneti şey in minel-mevcûdât. Entel-muqaddirullezî taqdiru biqudratike alâ sâiril-mahlûqâti min ğayri mümâsseti ve lâ mümâzecetin bil-müâlecâti vel âlât. Es-elüke yâ qâdiru bi ihâtati qudratike alel-celîli vel-haqîr. En tec-ale lî qudraten alâ külli mâ yuqarribunî ileyk. Ve lâ taqta'nî ebeden ank. Vettehıznî bi fadlike habîben minel-ahbâb. Ve lâ tübezzilnî bitebzîlil-fi'li vel-hicâb. İnneke entallâhul-qâdirul-muqtedirul-vehhâb.

Anahtar Kelimeler : cübbeli ahmet hoca, ibadetlere karşı kuvvet için dualar zikirler, daha fazla ibadet edebilmek için okunacaklar

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.