Receb Ayında Kılınacak 30 Rekatlık Namaz


KILINMA TARİHLERİ (2018)


1) OKUNUŞU:

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyun lâ yemût. Biyedihil hayru ve hüve alâ külli şey in qadîr. Allâhümme lâ mânia limâ a°tayte ve lâ mu°tıye limâ mene°te ve lâ yenfeu zel ceddi minkel cedd.2) OKUNUŞU:

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyun lâ yemût. Biyedihil hayru ve hüve alâ külli şey in qadîr. İlâhen vâhiden ehaden sameden ferden vetren lem yettehizhibeten ve lâ veledâ.3) OKUNUŞU:

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyun lâ yemût. Biyedihil hayru ve hüve alâ külli şey in qadîr. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihittâhirîne ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm.Kitabı Satın Al

İlk 10 Rekatı Kaçıranlar Ne Yapsın?


Anahtar Kelimeler : recep ayında kılınan 30 rekat, recebi şerifte kilinan namaz nasıl kılınır, otuz rekat namaz, OTUZ REKAT ayın başında ortasında sonunda kılınan 10 rekat namaz, otuz rekatlık namaz, otuz rekat namaz nasıl kılınır, kılınışı, tarifi, recebi şerif risalesi, arapça duası, okunacak duası, okunacak dualar, arapca yazilisi, recebi şerif risalesi, zikirleri, zikri, recepte otuz rekat namaz, ayın başında ortasında sonunda kılınan 10 rekat namaz cübbeli ahmet hoca, Recep Ayında, Recebi Şerifte

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.