el Muğni ismi şerifi - KESİNLİKLE Zengin Olmak İçin..


SONDAKİ DUANIN OKUNUŞU:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme entel Ğaniyyü fî vahdâniyyetike bizzâtil münferidü fî tenzîhinnüûti vessıfât. El Ğaniyyü alettahqîqi fil ezeli vel ebed. el Ehadül ferdussamed. Es-elüke bi ğınâ zâtike ve tenezzühi sıfâtike en tekşife lî an ehvâlil mühdesâti ve tüğniye zâtî bittevhîdi ilâ zâtike ve tütahhira sıfâtî bi tenezzühi sıfâtike yâ Muğnî. Allâhümme entel Ğaniyy. Eğneyte men şi'te min ibâdike bil aradılfânî ve eğneyte men şi'te bil beqâi bilezîzil meânî. Eğneyte ehleddünyâ bi vücûdil mâli ve eğneyte ehlel âhirati bi husnitteveccühi ileyke vennevâli fil mâl. Ve en tüğniyenî ve ğınâke fî külli evân. Yâ Allâhu Yâ Evvelü yâ Âhiru yâ Zâhiru yâ Bâtınu ya Ğaniyyu yâ Muğnî. Yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâh Yâ Rahmân Yâ Rahîm. Âmîn.

Anahtar Kelimeler : cübbeli ahmet hoca, kesinlikle zengin olmak için el-muğni ismi şerifi zikirleri ve duaları, zikri, esması, ya muğni duası,

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.