72 Türlü Belayı Defedecek, 70 Hac ve 70 Makbul Umre Sevabından Daha Fazla Sevap Kazandıracak ZikirKaynak: Cübbeli Ahmet Hoca, Dualarım, Sayfa 288

Besmele-i Şerifenin bazı faziletleri:

1) ''Allâh-u Te'âlâ bu âyet-i kerîmeyi (Besmele-i Şerifeyi) her derde devâ, her devâya kuvvet, her türlü fakirlikten kurtuluş, cehennemden perde ve bu ümmet için onu okumaya devam ettikleri sürece, hasf (batmak)tan, mesh (suretlerinin maymuna domuza döndürülmesin)den, boğulmaktan, (üzerlerine) taş yağmasından emniyet (kurtuluş) kılmıştır. Başında Besmele-i Şerîfe bulunan dua asla reddedilmez.''

(Nakkaş, et-Tefsîr, Ebû Abdillâh el-Hıbşî, el-Berake fî fazli's-sa'yi ve'l-harake, no:1573, sh:396; Cübbeli Ahmet Hoca, Dualarım, Sayfa 299)


2) Besmele okuyan kişi için her harfine karşılık bin sevap yazılır, dört bin günah silinir ve kendisi kırk bin derece yükseltilir.

(Mahmut Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) bunu kendi eseri olan ''Risale-i Kudsiyye Tercümesi''nin 19. sayfasında yazmıştır.)

Kitabı Satın Al

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.